Euro Bank - Lokata terminowa


Euro Bank

Euro Bank
Lokata terminowaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 022,75 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
1,15  %

Zwróć uwagę

Aby założyć lokatę terminową w eurobanku musisz posiadać rachunek bieżący. Oprocentowanie środków na lokacie jest zmienne, uzależnione od wysokości zdeponowanej kwoty oraz od umownego okresu jej trwania. Jako posiadacz lokaty będziesz zwolniony z opłaty za prowadzenie konta Standard.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 28,75 PLN
Podatek - 6,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 22,75 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 1,15%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,91%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty terminowej wynosi 200 zł. 200  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy środków pieniężnych, jakie mogą być ulokowane na lokacie. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty terminowej wynosi 30 dni. 30  Dni
Okres maksymalny Maksymalny okres, na jaki możesz otworzyć rachunek lokaty terminowej wynosi 4 lata. 4  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty wymagane jest posiadanie rachunku w eurobanku.
Lokata odnawialna TAK Tak.
Odnawianie automatyczne TAK Otwierając lokatę masz możliwość złożenia dyspozycji do prowadzenia lokaty na następne okresy umowne. Po upływie obowiązującego okresu, lokata odnawiana jest automatycznie według aktualnego oprocentowania. Lokata przedłużana jest na ten sam okres czasu.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu obowiązywania lokaty, naliczone odsetki możesz przekazać na rachunek do którego została utworzona lokata i odnowić lokatę o pierwotnym stanie kapitału lub odnowić lokatę z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Masz możliwość dokonania przelewu zgromadzonych odsetek na dowolny rachunek bankowy, po wcześniejszym złożeniu dyspozycji.
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty zwiększającej kapitał, w trakcie trwania okresu umownego.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania umowy o prowadzenie lokaty jest jednoznaczna z jej rozwiązaniem.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Tylko w przypadku lokaty 36-miesięcznej bank wypłaci jakiekolwiek odsetki. Jeśli zerwiesz ją od 2 do 12 miesiąca, to oprocentowanie będzie wynosiło 1%, jeśli od 13 do 24 miesiąca, to 1,50%, a jeżeli od 25 do 36 miesiąca, to 2%. W przypadku lokat na inne okresy, odsetki nie zostaną wypłacone.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Masz możliwość ustanowienia pełnomocnika upoważnionego do dysponowania środkami zgromadzonymi na lokacie. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Nie ma możliwości złożenia dyspozycji na wypadek śmierci. -
Współwłasność Lokata może zostać założona jedynie jako rachunek indywidualny, prowadzony na rzecz jednego posiadacza. -
Otwarcie lokaty Jeżeli posiadasz w eurobanku kartę płatniczą wydaną do rachunku osobistego, lokatę możesz założyć w każdym dostępnym wpłatomacie banku.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online Euro Banku

Wniosek online Euro Banku

 • Do założenia lokaty przez internet konieczne jest posiadanie rachunku online w Euro Banku.
 • Zaloguj się do serwisu internetowego i złóż polecenie otwarcia nowej lokaty.
 • Na rachunku online musisz posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych ponieważ zostaną one wykorzystane jak depozyt do lokaty.
 • Wypełniasz niezbędne pola wniosku o założenie lokaty i zatwierdzasz złożenie dyspozycji.
 • Jeśli wszystko jest w porządku środki finansowe zostaną zdeponowane na rachunek nowo powstałej lokaty.


Doradca Euro Banku

Doradca Euro Banku

 • Do założenia lokaty za pośrednictwem serwisu telefonicznego konieczne jest posiadanie konta online w Euro Banku.
 • Zadzwoń na infolinię banku.
 • Na rachunku online musisz posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych ponieważ zostaną one wykorzystane jak depozyt do lokaty.
 • Składając dyspozycję otwarcia lokaty podajesz numer rachunku, z którym chcesz powiązać lokatę, czas jej trwania oraz kwotę do zainwestowania. Następnie zatwierdzasz złożoną dyspozycję.
 • Jeśli wszystko jest w porządku środki finansowe zostaną zdeponowane na rachunek nowo powstałej lokaty.


Oddział Euro Banku

Oddział Euro Banku

 • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do oddział banku.
 • Jeśli jesteś posiadaczem konta standard w Euro Banku wypełniasz wniosek o otwarcie lokaty. Jeśli nie jest klientem banku musisz wypełnić wniosek o otwarcie powyższego rachunku.
 • Posiadając rachunek wydajesz dyspozycję otwarcia lokaty.
 • Jeśli wszystko jest w porządku środki finansowe zostaną zdeponowane na rachunek nowo powstałej lokaty.