Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Citi Handlowy - Lokata terminowa Citi Priority


Citi Handlowy

Citi Handlowy
Lokata terminowa Citi PriorityKwota:
10 000,00 USD
Kapitał + odsetki:
10 001,50 USD
Waluta:
USD
Oprocentowanie wynosi:
0,10  %

Zwróć uwagę

Do założenia lokaty terminowej wymagane jest posiadanie rachunku Citi Priority. Lokatę możesz założyć na okres 7 dni, 1 miesiąca, 3, 6 miesięcy lub 1 rok o kwocie co najmniej 500 USD. W czasie trwania lokaty masz możliwość wypłaty częściowych kwot w tzw. blokach o ile lokata jest założona na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 2,50 PLN
Podatek - 1,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 1,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,10%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,06%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank uprawniająca do założenia lokaty terminowej wynosi 500 USD. 500  USD
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy maksymalnej kwoty lokaty. 9 999 999  USD
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty terminowej wynosi 7 dni. 7  Dni
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty terminowej wynosi 1 rok. 1  Rok

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty wymagane jest posiadanie rachunku CitiOne.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokatę odnawiasz w dwojaki sposób. Odsetki dopisywane są do odnawianej kwoty lub przelewane na rachunek CitiOne.
Odnawianie automatyczne TAK Istnieje możliwość automatycznego odnawiania lokaty. Dyspozycje do prowadzenia lokaty przez następne okresy umowne zawierasz w momencie podpisywania umowy o zawarcie lokaty.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu obowiązywania lokaty, naliczone odsetki możesz przekazać na rachunek, z którym została powiązana lokata i odnowić ją o pierwotnym stanie kapitału lub z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.
Odsetki przelewane na rachunek TAK
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej środki trwającej lokaty. Wyjątek stanowi dopłata do lokaty w dniu jej odnowienia, co nie wymaga zerwania umowy i otwierania jej ponownie.
Minimalna kwota dopłaty 0  USD 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  USD 0.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Bank umożliwia wypłatę części kwoty w czasie trwania lokaty. Wypłata następuje w blokach stanowiących wielokrotność 500 USD i może nastąpić tylko wtedy gdy lokata jest założona na okres nie krótszy niż 3 miesiące.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu tracisz 80% odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo udzielane jest dla posiadacza konta osobistego, który takie pełnomocnictwo ustanowił. Osoba uzyskuje prawo dysponowania rachunkiem oraz zarządzania jego środkami. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Bank umożliwia zadysponować środki lokaty na wypadek śmierci tylko wtedy, gdy dyspozycja na wypadek śmierci jest złożona do posiadanego rachunku w CitiBanku Handlowym, z którym lokata jest powiązana. -
Współwłasność Ustanowić współwłaściciela lokaty może jedynie posiadacz konta osobistego wspólnego w CitiBanku Handlowym. Współwłaściciel Twojego rachunku wspólnego ma dostęp do środków zgromadzonych na lokacie. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Doradca CitiBanku

Doradca CitiBanku

 • Do założenia lokaty za pośrednictwem serwisu telefonicznego konieczne jest posiadanie konta w CitiBanku Handlowym.
 • Zadzwoń na infolinię banku.
 • Na rachunku musisz posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych ponieważ zostaną one wykorzystane jak depozyt do lokaty.
 • Składając dyspozycję otwarcia lokaty podajesz numer rachunku, z którym chcesz powiązać lokatę, czas jej trwania oraz kwotę do zainwestowania. Następnie zatwierdzasz złożoną dyspozycję.
 • Jeśli wszystko jest w porządku środki finansowe zostaną zdeponowane na rachunek nowo powstałej lokaty.


Oddział CitiBanku Handlowego

Oddział CitiBanku Handlowego

 • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do oddział banku.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku lokaty.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Wpłać odpowiednią kwotę zasilającą lokatę.
 • Umowa lokaty zostaje zawarta.