Santander Bank Polska - Lokata Terminowa


Santander Bank Polska

Santander Bank Polska
Lokata TerminowaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 014,75 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,75  %

Zwróć uwagę

Lokatę terminową w BZ WBK możesz założyć na okres 1, 3, 6, 12 lub 24 miesięcy. Oprocentowanie lokaty jest stałe i zależne od okresu na jaki została zawarta umowa. Zaletą oferty jest pełna swoboda w dysponowaniu wypracowanymi przez nią odsetkami. Mogą one zostać doliczone do pierwotnego kapitału, przekazane na wskazane przez Ciebie konto lub wypłacone jako gotówka w oddziale banku.

Informacje o aktualnej promocji

Lokata zawarta na okres 6 miesięcy objęta jest promocją „Prosta Lokata - nowe środki”, dla której oprocentowanie równe jest 2,5% w skali roku.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 18,75 PLN
Podatek - 4,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 14,75 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,75%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,59%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Lokata może być zawarta na okres, minimum 1 miesiąca. 1  Miesiąc
Okres maksymalny Lokata terminowa zawarta może zostać na okres 1,3, 6, 12 lub 24 miesięcy. 2  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania rachunku bankowego.
Lokata odnawialna TAK Lokata odnawiana jest na warunkach i oprocentowaniu, obowiązujących w pierwszym dniu nowego okresu umownego. Wypracowane odsetki dopisywane są do pierwotnego kapitału, przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek lub mogą zostać wypłacone w formie gotówki w oddziale banku.
Odnawianie automatyczne TAK Jeżeli środki z rachunku lokaty nie zostaną podjęte w dniu zakończenia okresu umowy, umowę uważa się za nowo zawartą, na kolejny taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu zawarcia nowej umowy.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie terminu lokaty możesz zdecydować, czy odsetki mają być przekazane na Twoje konto, czy na konto wskazanej przez Ciebie osoby.
Odsetki przelewane na rachunek TAK
Możliwość dopłaty Podczas trwania umowy lokaty bank nie przyjmuje wpłat powiększających saldo rachunku.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłatę całości lub części kapitału traktuje się jako zerwanie lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Wypłata przed upływem okresu umownego skutkuje naliczeniem oprocentowania wg stawek oprocentowania dla lokat zerwanych.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Posiadacz lokaty może udzielić pełnomocnictwa na rzecz osoby trzeciej. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz lokaty może dokonać zapisu bankowego na wypadek śmierci (z wyjątkiem rachunków wspólnych). -
Współwłasność Współwłaściciel Twojego rachunku lokaty ma pełne prawo dysponowania środkami ulokowanymi na rachunku. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Posiadaczem rachunku lokaty może być rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych.


Wniosek online BZ WBK

Wniosek online BZ WBK

 • Zaloguj się do serwisu internetowego BZWBK24.
 • Wypełnij niezbędne pola wymagane we wniosku o otwarcie lokaty. Jego zatwierdzenie będzie równoznaczne z nadaniem numeru rachunku.
 • Posiadając konto lokaty deponujesz środki na wskazany rachunek.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty, rachunek lokaty zostaje otwarty.


Doradca BZ WBK

Doradca BZ WBK

 • Zadzwoń na infolinię banku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej podajesz doradcy niezbędne dane osobowe. Na ich podstawie zostaje wypełniony wniosek oraz sporządzona jest umowa lokaty, którą przekaże Ci kurier.
 • W ciągu najbliższych kilku dni kurier dostarczy wymagane dokumenty. Podpiszesz je w jego obecności.
 • Po podpisaniu umowy i wpłacie środków na rachunek , lokata zostaje zawarta.


Oddział BZ WBK

Oddział BZ WBK

 • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
 • Z doradcą wypełnisz wniosek o otwarcie lokaty, na którego podstawie zostanie sporządzona umowa.
 • Następnym krokiem będzie podpisanie umowy lokaty oraz przelanie środków na jej konto.
 • Rachunek lokaty zostanie otwarty.