Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank Pocztowy - Lokata terminowa


Bank Pocztowy

Bank Pocztowy
Lokata terminowaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Posiadając minimum 500 zł oszczędności masz możliwość założenia lokaty terminowej w Banku Pocztowym. Okres jej trwania wynosi 3, 6 oraz 36 miesięcy z możliwością automatycznego jej przedłużenia - odnowienia na następne okresy jeśli taka dyspozycja zostanie przez Ciebie zlecona.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank uprawniająca do założenia lokaty terminowej wynosi 500 zł. 500  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy maksymalnej kwoty lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty terminowej wynosi 4 miesiące. 4  Miesiące
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty terminowej wynosi 36 miesięcy. 36  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Do założenia lokaty bank nie wymaga posiadania rachunku osobistego. Jednak dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach i w sklepie internetowym www.lokaty-online.pl oprocentowanie lokaty jest wyższe o 0,2 punktu procentowego.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres. Dyspozycje do prowadzenia lokaty przez następne okresy umowne zawierasz w momencie podpisywania umowy o zawarcie lokaty.
Odnawianie automatyczne TAK Lokata odnawia się automatycznie po zakończeniu okresu trwania lokaty. Odnowieniu podlega kapitał lokaty wraz z odsetkami.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu trwania lokaty jest ona odnawiana wraz z odsetkami.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej środki trwającej lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku bez doliczenia wypracowanych odsetek.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Zrywając umowę rachunku lokaty przed terminem jej zakończenia, tracisz wszystkie odsetki.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: