Santander Bank Polska - Lokata Terminowa 7 i 14 dniowa


Santander Bank Polska

Santander Bank Polska
Lokata Terminowa 7 i 14 dniowaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

W ofercie banku znajdują się lokaty krótkoterminowe - 7 i 14 dniowe. Aby założyć taką lokatę musisz posiadać minimum 1.000. Zaletą lokaty jest to, że pieniądze, które w tym samym czasie znajdowałyby się na zwykłym rachunku bankowym, możesz zdeponować na lokacie oprocentowanej do 0,4% w skali roku. Lokaty krótkoterminowe są alternatywą dla firm, które w atrakcyjny sposób mogą powiększać swoje zyski.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Lokata może być zawarta minimum na okres 7 dni. 7  Dni
Okres maksymalny Lokata terminowa zawarta może zostać maksymalnie na okres 14 dni. 14  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania rachunku bankowego.
Lokata odnawialna TAK Lokata odnawiana jest na warunkach i oprocentowaniu, obowiązujących w pierwszym dniu nowego okresu umownego. Wypracowane odsetki dopisywane są do pierwotnego kapitału, przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek lub mogą zostać wypłacone w formie gotówki w oddziale banku.
Odnawianie automatyczne TAK Jeżeli środki z rachunku lokaty nie zostaną podjęte w dniu zakończenia okresu umowy, umowę uważa się za nowo zawartą, na kolejny taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu zawarcia nowej umowy.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie terminu lokaty kapitał plus wypracowane odsetki przekazujesz na własny rachunek lub konto wskazanej przez Ciebie osoby.
Odsetki przelewane na rachunek TAK
Możliwość dopłaty
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłatę całości lub części kapitału traktuje się jako zerwanie lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Wypłata przed upływem okresu umownego skutkuje naliczeniem oprocentowania wg stawek oprocentowania dla lokat zerwanych.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: