Noble Bank - Lokata Swobodna


Noble Bank

Noble Bank
Lokata SwobodnaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokatę Swobodną założysz na okres 12 miesięcy. Minimalna kwota wymagana do założenia lokaty wynosi 50.000 zł. Oprocentowanie lokaty jest progresywne - wzrasta z każdo nowo rozpoczętym miesiącem.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - tak
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank uprawniająca do założenia lokaty wynosi 50.000 zł. 50 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty nie została określona przez bank. 99 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 12 miesięcy. 12  Miesięcy
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty wynosi 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty wymagane jest posiadanie konta, gdyż lokata dostępna jest wyłącznie dla nowych użytkowników Rachunku Osobistego Bankowości Internetowej Noble Bank.
Lokata odnawialna TAK Zakładana lokata może mieć charakter nieodnawialny lub odnawialny. Nieodnawialność lokaty oznacza, że jest deponowana na jeden okres umowny. Decydując się na lokatę odnawialną, po okresie umownym Twoja lokata zostaje odnowiona na kolejny taki sam okres z oprocentowaniem obowiązującym dla lokaty standardowej zakładanej na okres 12 miesięcy w dniu odnowienia.
Odnawianie automatyczne TAK Po upływie okresu umownego masz możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny taki sam okres. Należne odsetki powiększają kapitał lokaty odnawianej lub zostają przekazane na wskazany przez Ciebie rachunek. Decyzję o tym podejmujesz w dniu założenia lokaty.
Odsetki powiększają kapitał TAK Istnieje możliwość odnowienia lokaty wraz z należnymi odsetkami.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Istnieje możliwość odnowienia lokaty w wysokości równej kwocie pierwotnej lokaty, a odsetki przelewane są na wskazany przez Ciebie rachunek.
Możliwość dopłaty Wpłata środków zwiększających kapitał trwającej lokaty nie jest możliwa.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku.
Utrata odsetek przy zerwaniu Wypłata środków przed zakończeniem okresu umownego powoduje rozwiązanie umowy lokaty. W takiej sytuacji otrzymasz odsetki naliczone za rzeczywisty okres utrzymania środków na rachunku lokaty. W przypadku likwidacji lokaty w pierwszym okresie umownym stosuje się średnią ze stawek oprocentowania dla wszystkich w pełni utrzymanych miesięcy, a w przypadku likwidacji w pierwszym miesiącu trwania lokaty stawkę oprocentowania określoną dla tego miesiąca. W drugim i każdym następnym okresie umownym stosuje się oprocentowanie równe stawce obowiązującej w dniu odnowienia lokaty (czyli oprocentowanie obowiązujące dla 12 miesięcznej lokaty terminowej).

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: