Bank Millennium - Lokata SuperProcent


Bank Millennium

Bank Millennium
Lokata SuperProcentKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 021,25 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
1,05  %

Zwróć uwagę

Lokata SuperProcent może zostać zawarta na okres 3, 6,12 i 24 miesięcy. Możesz ją założyć na min. 1 000 zł

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 26,25 PLN
Podatek - 5,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 21,25 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 1,05%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,85%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalne kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie narzuca maksymalnej granicy wpłaconych środków. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wnosi 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Umowa rachunku oszczędnościowej lokaty terminowej zawierana jest na okres maksymalnie 24 miesięcy. 24  Miesiące

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Musisz posiadać konto osobiste w banku.
Lokata odnawialna TAK
Odnawianie automatyczne TAK Po zakończeniu okresu umownego lokata jest odnawiana automatycznie na kolejny, taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po zakończeniu umownego okresu trwania lokaty, zostaje ona odnowiona automatycznie. Jeśli nie złożysz odmiennej dyspozycji, odsetki zwiększą kwotę odnawianego kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po wydaniu odpowiedniej dyspozycji, zgromadzone odsetki mogą zostać przelane na dowolny rachunek osobisty.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwości zwiększenia kapitału w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK W przypadku wypłaty środków przed zakończeniem okresu lokaty, umowa o jej prowadzenie zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym.
Utrata odsetek przy zerwaniu Zrywając rachunek lokaty przed upływem jego terminu bank nie wypłaci kwoty wypracowanych odsetek

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku bieżącego. Jeśli posiadasz taki rachunek to pełnomocnik równocześnie otrzymuje możliwość dysponowania rachunkiem lokacyjnym. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Dyspozycja na wypadek śmierci może zostać złożona jedynie w przypadku posiadania rachunku bieżącego indywidualnego. Do rachunku wspólnego dyspozycji takiej złożyć nie można. -
Współwłasność Lokata może zostać otwarta jako rachunek wspólny prowadzony na rzecz dwóch współwłaścicieli jedynie w sytuacji, gdy posiadasz konto osobiste wspólne. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.


Oddział Banku Millennium

Oddział Banku Millennium

 • Udaj się do najbliższej placówki Banku Millennium i zawnioskuj o otwarcie rachunku lokaty. Równocześnie możesz otworzyć rachunek osobisty.
 • Razem z doradcą banku wypełnij wniosek uzupełniając dane osobowe.
 • Po zakończeniu procesu składania wniosku otrzymasz numer rachunku lokacyjnego, na który należy dokonać wpłaty środków pieniężnych.
 • Po zaksięgowaniu środków na rachunku otrzymasz potwierdzenie mailowe o otwarciu lokaty.
 • Jeśli równocześnie wystąpiłeś o otwarcie rachunku osobistego, doradca wręczy pakiet niezbędny do dokonania aktywacji online.


Doradca Banku Millennium

Doradca Banku Millennium

 • Skontaktuj się z doradcą banku logując się za pośrednictwem Telemillennium.
 • Składasz dyspozycję otwarcia rachunku lokaty.
 • Podczas rozmowy akceptujesz warunki umowy oraz regulaminu prowadzenia rachunków lokat terminowych.
 • Rachunek lokaty zostaje aktywowany.


Wniosek online Banku Millennium

Wniosek online Banku Millennium

 • Załóż rachunek lokaty logując się do serwisu Millenet.
 • Postępuj zgodnie z kolejnymi krokami: wybierz opcję rachunki osobiste, a następnie otwarcie rachunku lokaty.
 • Następnie wypełnij wniosek, podając kilka uzupełniających danych osobowych.
 • Zapoznaj się z regulaminem i umową.
 • Jeśli nie masz zastrzeżeń, zaakceptuj warunki umowy.
 • Określ kwotę wpłaty, zatwierdź operację. Rachunek lokaty zostaje aktywowany.