BGŻOptima - Lokata standardowa


BGŻOptima

BGŻOptima
Lokata standardowaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 040,00 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,00  %

Zwróć uwagę

Lokata standardowa charakteryzuje się stałym oprocentowaniem w skali roku,  czas trwania lokaty może wynosić 3 lub 12 miesięcy. Minimalna kwota  uprawniająca do założenia depozytu wynosi 1.000 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 50,00 PLN
Podatek - 10,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 40,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,00%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,60%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty standardowej wynosi jedyne 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie wyznaczył maksymalnej kwoty jaką można zdeponować. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Rachunek lokaty może zostać otwarty maksymalnie na 1 rok. 1  Rok

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty bank wymaga indywidualnego Konta BGŻOptima.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na ustalony okres. Po jego upływie następuje rozwiązanie umowy lub jej przedłużenie.
Odnawianie automatyczne TAK Możesz wybrać lokatę odnawialną lub nieodnawialną.
Odsetki powiększają kapitał TAK Przy automatycznym odnowieniu odsetki zostaną skapitalizowane.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Odsetki przelane zostają na Twoje konto oszczędnościowe.
Możliwość dopłaty W trakcie obowiązywania umowy o prowadzenie lokaty, nie ma możliwości zwiększenia ulokowanego kapitału.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty przed upływem terminu umownego, tracisz wypracowane odsetki.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo może zostać udzielone jedynie w formie pisemnej, po wcześniejszym złożeniu wzoru podpisu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem wspólnym może udzielić każdy ze współposiadaczy. Pełnomocnikom nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw oraz składania w imieniu właścicieli rachunku dyspozycji na wypadek śmierci. Ustanowienie pełnomocnictwa jest bezpłatne. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Istnieje możliwość udzielenia dyspozycji na wypadek śmierci, usługa ta jest bezpłatna. -
Współwłasność Każdy ze współposiadaczy wspólnego rachunku lokaty może samodzielnie dysponować zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi. Ponadto, współposiadacze solidarnie odpowiadają za wszelkie zobowiązania powstałe przez każdego z nich. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online BGŻOptima

Wniosek online BGŻOptima

 • Wypełnij i prześlij dostępny wniosek o lokatę, uzupełniając w nim wymagane dane osobowe.
 • Kodem, który otrzymasz SMS-em, potwierdzisz Twój numer telefonu. Również kodem otrzymanym SMS-em zaakceptujesz Umowę Ramową BGŻOptima.
 • Otrzymasz SMS-a oraz e-maila z potwierdzeniem otwarcia konta w BGŻoptima wraz informacją przypominającą o wykonaniu przelewu inicjującego na kwotę minimum 1 PLN.
 • Następnym krokiem będzie dokonanie przelewu na podany numer rachunku w BGŻOptima z Twojego konta, którego numer podałeś we wniosku. Uwaga: pamiętaj, że najpierw musisz zaakceptować umowę, a dopiero później wykonać przelew. Jeśli wykonasz przelew wcześniej, bank nie będzie mógł go zweryfikować.
 • Po wykonaniu przelewu dostaniesz e-maila potwierdzającego aktywację konta przez BGŻOptima.
 • Warunkiem aktywacji konta w BGŻOptima jest zgodność Twoich danych (imię, nazwisko, adres), podanych we wniosku, z danymi z przelewu inicjującego (przelew z konta w Twoim banku). Jest to warunek pełnej aktywacji konta.


Konsultant BGŻOptima

Konsultant BGŻOptima

 • Wypełnij dostępny formularz kontaktowy BGŻOptima.
 • Konsultant BGŻOptima skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia szczegółów oferty oraz poinformuje Ciebie o kolejnych krokach.
 • Otrzymasz SMS-a oraz e-maila z potwierdzeniem otwarcia konta w BGŻoptima wraz informacją przypominającą o wykonaniu przelewu inicjującego na kwotę minimum 1 PLN.
 • Następnym krokiem będzie dokonanie przelewu na podany numer rachunku w BGŻOptima z Twojego konta, którego numer podałeś we wniosku. Uwaga: pamiętaj, że najpierw musisz zaakceptować umowę, a dopiero później wykonać przelew. Jeśli wykonasz przelew wcześniej, bank nie będzie mógł go zweryfikować.
 • Po wykonaniu przelewu dostaniesz e-maila potwierdzającego aktywację konta przez BGŻOptima.
 • Warunkiem aktywacji konta w BGŻOptima jest zgodność Twoich danych (imię, nazwisko, adres), podanych we wniosku, z danymi z przelewu inicjującego (przelew z konta w Twoim banku). Jest to warunek pełnej aktywacji konta.