Alior Bank - Lokata Standardowa 10-dniowa


Alior Bank

Alior Bank
Lokata Standardowa 10-dniowaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Alior Bank oferuje 10-dniową lokatę ze stałym oprocentowaniem 0,40% w skali roku. Aby założyć lokatę musisz być posiadaczem konta w Alior Banku, gdyż jest to lokata zakładana jedynie w Systemie Bankowości Internetowej. Minimalna kwota uprawniająca do otwarcia lokaty wynosi 1.000 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty została ustalona na 1.000 zł 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnie ulokowanej kwoty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Lokata zawierana jest jedynie na okres 10-u dni. 10  Dni
Okres maksymalny 10  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Alior Bank wymaga posiadanie konta bieżącego do założenia lokaty.
Lokata odnawialna TAK Zgodnie z Twoją dyspozycją lokata może mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny. Przy czym, w przypadku lokaty nieodnawialnej, po upływie okresu umownego kapitał wraz z wypracowanymi odsetkami przelewane są na posiadany rachunek w Alior Banku.
Odnawianie automatyczne TAK Po złożeniu odpowiedniej dyspozycji masz możliwość automatycznego odnowienia lokaty na ten sam okres i na warunkach obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego.
Odsetki powiększają kapitał TAK W zależności od złożonej dyspozycji, istnieje możliwość odnowienia kapitału wraz ze zgromadzonymi odsetkami.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Istnieje możliwość odnowienia jedynie pierwotnie wpłaconego kapitału lokaty na kolejny okres. Wówczas odsetki przelewane są na posiadany rachunek w Alior Banku.
Możliwość dopłaty Brak możliwości zwiększenia ulokowanych środków w trakcie trwania umowy..
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Jeśli złożysz dyspozycję wypłaty środków z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, jest to jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku niedotrzymania okresu umownego lokaty terminowej bank nie wypłaci należnych odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: