Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Toyota Bank - Lokata Standard


Toyota Bank

Toyota Bank
Lokata StandardKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 030,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
1,50  %

Zwróć uwagę

  Lokata Standard w Toyota Bank
 • PROMOCYJNE OPROCENTOWANIE 2,65% dla nowych Klientów
 • Okres lokaty: 1- 36 miesięcy (6 miesięcy dla oferty promocyjnej)
 • Już od 2000 zł
 • Szczegóły w Regulaminie promocji

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 37,50 PLN
Podatek - 7,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 30,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 1,50%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,22%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 2.000 zł. 2 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy ulokowanych środków. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 1 miesiąc. 1  Miesiąc
Okres maksymalny Maksymalny okres na jaki może zostać zawarta umowa o prowadzenie lokaty wynosi 36 miesięcy. 36  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Do założenia lokaty nie jest wymagane posiadanie rachunku w Toyota Banku.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokatę odnawiasz w dwojaki sposób. Odsetki dopisywane są do odnawianej kwoty lub przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek.
Odnawianie automatyczne TAK Otwierając lokatę masz możliwość złożenia dyspozycji do prowadzenia lokaty na następne okresy umowne. Po upływie obowiązującego okresu, lokata odnawiana jest automatycznie według aktualnego oprocentowania. Lokata przedłużana jest na ten sam okres czasu.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu obowiązywania lokaty, naliczone odsetki możesz przekazać na rachunek do którego została utworzona lokata i odnowić lokatę o pierwotnym stanie kapitału lub odnowić lokatę z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.
Odsetki przelewane na rachunek TAK
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej wpłacone środki w trakcie trwania bieżącej umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet najmniejszej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty przed upływem terminu umownego, tracisz 90% należnych odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Zakładając lokatę na kwotę powyżej 200.000 zł, masz możliwość negocjowania oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Masz możliwość ustanowienia pełnomocnika upoważnionego do dysponowania środkami zgromadzonymi na lokacie. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Istnieje możliwość złożenia dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci. -
Współwłasność Lokata może zostać założona jedynie jako rachunek indywidualny, prowadzony na rzecz jednego posiadacza. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online Toyota Banku

Wniosek online Toyota Banku

 • Lokata przez internet zakładana jest klientom, którzy mają aktywny dostęp online do produktów banku.
 • Zaloguj się do serwisu internetowego i złóż polecenie otwarcia nowej lokaty.
 • Wypełniasz niezbędne pola wniosku o założenie lokaty i zatwierdzasz złożenie dyspozycji.
 • Po otrzymaniu numeru lokaty, dokonujesz przelewu środków pieniężnych.
 • Środki zostają zaksięgowane po czym następuje uruchomienie lokaty.


Doradca Toyota Banku

Doradca Toyota Banku

 • Zadzwoń na infolinię banku.
 • W czasie rozmowy telefonicznej doradca zbierze wszystkie Twoje dane osobowe i przekaże Ci numer konta lokaty.
 • Po otrzymaniu numeru lokaty, dokonujesz przelewu środków pieniężnych.
 • Środki zostają zaksięgowane po czym następuje uruchomienie lokaty.