Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Idea Bank - Lokata Stabilna


Idea Bank

Idea Bank
Lokata StabilnaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 032,00 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
1,60  %

Zwróć uwagę

Lokata Stabilna założysz posiadając wkład co najmniej 1.000 zł. Maksymalna kwota lokaty została ustalona na wartość 1.000.000 zł. Lokatę założysz na okres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,12, 14, 24 oraz 36 miesięcy.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 40,00 PLN
Podatek - 8,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 32,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 1,60%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,28%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty wynosi 1000.000 zł. 1 000 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 1 miesiąc. 1  Miesiąc
Okres maksymalny Rachunek lokaty może zostać otwarty maksymalnie na okres 36 miesięcy. 36  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Aby założyć lokatę nie musisz posiadać rachunku osobistego w Idea Banku.
Lokata odnawialna TAK Lokata może zostać automatycznie odnowiona na taki sam okres z oprocentowaniem przewidzianym dla lokaty standardowej zakładanej na okres 3, 6, 12 miesięcy zgodnie z aktualnymi stawkami obowiązującymi na dzień odnowienia.
Odnawianie automatyczne TAK Musisz wydać dyspozycję o automatycznym odnowieniu lokaty.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po zakończeniu okresu umownego lokaty odsetki mogą zostać dopisane do jej kapitału lub przekazane na rachunek osobisty. W przypadku lokat zakładanych przez Internet, odsetki po zakończeniu okresu umownego lokaty zostaną dopisane do jej kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek Po zakończeniu okresu umownego odsetki mogą zostać dopisane do Twojego rachunku.
Możliwość dopłaty W trakcie obowiązywania umowy o prowadzenie lokaty, nie możesz zwiększyć ulokowanego kapitału.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Nie masz możliwości wypłaty części środków w trakcie trwania lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania lokaty następuje całkowita utrata odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Możesz udzielić pełnomocnictwa nie więcej niż dwóm osobom. Pełnomocnicy są upoważnieni do samodzielnego działania. Nie przysługuje im prawo udzielania dalszych pełnomocnictw ani też odwoływania dotychczasowych pełnomocników. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Istniej możliwość udzielenia dyspozycji na wypadek śmierci. Dyspozycja może zostać udzielona jedynie w formie pisemnej. -
Współwłasność Nie możesz ustanowić współwłaściciela. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Internet

Internet

  • Wypełnij wniosek online o otwarcie rachunku lokaty dostępny na stronie internetowej banku.
  • Na maila podanego we wniosku otrzymasz numer rachunku lokaty, na który musisz dokonać wpłaty środków.
  • Po opłaceniu wniosku i zaksięgowaniu wpłaty na jej rachunku, lokata zostaje aktywowana.