Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

GETIN Bank - Lokata Progresywna


GETIN Bank

GETIN Bank
Lokata ProgresywnaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata Progresywna jest ofertą depozytu dla, którego minimalna kwota wpłaty wynosi 500 zł. Lokata zakładana jest na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie lokaty jest progresywne i wynosi od 0,60% w pierwszym miesiącu, do 3,20% w ostatnim miesiącu trwania lokaty. Średnie oprocentowanie depozytu w skali roku wynosi 1,70%

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - tak
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 500 zł 500  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna wysokość środków jest nieograniczona. 100 000 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 12 miesięcy. 12  Miesięcy
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty wynosi 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Do założenia lokaty bank nie wymaga posiadania rachunku.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres, automatycznie jako lokata odnawialna jeśli nie posiadamy rachunku w Getin Banku lub nieodnawialna jeśli korzystamy z ROR.
Odnawianie automatyczne TAK Istnieje możliwość automatycznego odnawiania lokaty. Lokata odnawiana jest z oprocentowaniem standardowej lokaty terminowej Getin Banku obowiązującym w dniu odnowienia. Wypracowane odsetki dopisywane są do lokaty. Istnieje również możliwość aby odsetki zostały przelane na wskazany przez Ciebie rachunek, a odnowieniu podlega tylko wpłacony kapitał lokaty.
Odsetki powiększają kapitał TAK Zgromadzone odsetki mogą pozostać na rachunku lokaty, powiększając tym samym kwotę wpłaconego kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po zakończeniu okresu należne odsetki przelewane są na wskazany przez Ciebie rachunek, natomiast pierwotny kapitał lokaty jest odnawiany.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwości zwiększenia kapitału w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata dowolnej kwoty przed obowiązującym okresem umownym jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy o prowadzenie lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu W przypadku wcześniejszego zerwania lokaty odsetki są naliczane za każdy pełny miesiąc zdeponowania środków na lokacie.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: