Santander Bank Polska - Lokata Powitalna 123


Santander Bank Polska

Santander Bank Polska
Lokata Powitalna 123Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 068,94 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
3,35  %

Zwróć uwagę

Lokata Powitalna 123 pozwala na wzrost oprocentowania nawet do 5% w skali roku z każdym nowo rozpoczętym miesiącem. Lokata zawierana na okres 3 miesięcy. Warunkiem otwarcia lokaty jest posiadanie w banku rachunku osobistego - Konta 123. Ograniczeniem z jakim musisz się liczyć jest również kwota maksymalna lokaty ustalona na wartość 20.000 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 83,94 PLN
Podatek - 15,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 68,94 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 3,35%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 2,76%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota wpłaty na rachunek lokaty wynosi 20.000 zł 20 000  PLN
Okres minimalny Umowa lokaty zawierana jest na okres 3 miesięcy. 3  Miesiące
Okres maksymalny Umowa lokaty zawierana jest na okres 3 miesięcy. 3  Miesiące

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Warunkiem otwarcia lokaty jest posiadanie w banku rachunku osobistego - Konta 123.
Lokata odnawialna Lokata jest lokatą nieodnawialną. Po upływie okresu umownego następuje wypłata środków i zamknięcie rachunku lokaty.
Odnawianie automatyczne Brak możliwości automatycznego odnawiania lokaty.
Odsetki powiększają kapitał Brak.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty Podczas trwania umowy lokaty bank nie przyjmuje wpłat powiększających saldo rachunku.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Posiadając lokatę możesz w dowolnym momencie wypłacić środki jednak jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy i utratą odsetek.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Wypłata środków przed upływem okresu umownego skutkuje brakiem wypłaty wypracowanych do tej pory odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Posiadacz lokaty może udzielić pełnomocnictwa na rzecz osoby trzeciej. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz lokaty może dokonać zapisu bankowego na wypadek śmierci (z wyjątkiem rachunków wspólnych). -
Współwłasność Współwłaściciel Twojego rachunku lokaty ma pełne prawo dysponowania środkami ulokowanymi na rachunku. -
Ograniczenia Każda osoba może założyć tylko jedną Lokatę Powitalną 123.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Posiadaczem rachunku lokaty może być rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych.


Oddział BZ WBK

Oddział BZ WBK

  • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
  • Z doradcą wypełnisz wniosek o otwarcie lokaty, na którego podstawie zostanie sporządzona umowa.
  • Następnym krokiem będzie podpisanie umowy lokaty oraz przelanie środków na jej konto.
  • Rachunek lokaty zostanie otwarty.