Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Idea Bank - Lokata PING PONG


Idea Bank

Idea Bank
Lokata PING PONGKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata PING PONG została przeznaczona dla osób posiadających środki od 500 zł do 20.000 zł. Okres na jaki założysz lokatę wynosi 1 dzień. Do założenia lokaty wymagane jest posiadanie rachunku osobistego w Idea Banku .

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł. 500  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty wynosi 20.000 zł. 20 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 1 dzień. 1  Dni
Okres maksymalny Rachunek lokaty może zostać otwarty maksymalnie na okres 1 dnia. 1  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Aby założyć lokatę musisz posiadać rachunek osobisty w Idea Banku.
Lokata odnawialna Lokata zawierana jest na określony okres 1 dnia. Po jego upływie rezygnujesz z umowy a środki przelewane są na rachunek, z którego nastąpiła wpłata środków.
Odnawianie automatyczne Lokata jest lokatą nieodnawialną.
Odsetki powiększają kapitał Brak.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty W trakcie obowiązywania umowy o prowadzenie lokaty, nie możesz zwiększyć ulokowanego kapitału.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Nie masz możliwości wypłaty części środków w trakcie trwania lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania lokaty następuje całkowita utrata odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: