Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PKO Bank Polski - Lokata na nowe środki


PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
Lokata na nowe środkiKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokatę na nowe środki możesz założyć na 12 miesięcy. Bank nie określa maksymalnej kwoty lokaty. Jest ona nieodnawialna.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 12 miesięcy. 12  Miesięcy
Okres maksymalny Maksymalny okres na jaki możesz ulokować środki wynosi 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania osobistego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego.
Lokata odnawialna Lokata jest nieodnawialna.
Odnawianie automatyczne
Odsetki powiększają kapitał
Odsetki przelewane na rachunek TAK Środki z rachunku lokaty mogą być przekazane na Twój lub inny wskazany przez Ciebie rachunek posiadany w banku PKO BP.
Możliwość dopłaty W okresie trwania lokaty nie możesz dokonywać wpłat, które powiększą dotychczasową kwotę kapitału.
Minimalna kwota dopłaty -1.0
Maksymalna kwota dopłaty -1.0
Możliwość wypłaty części środków TAK W trakcie trwania lokaty możesz dokonywać wypłat kapitału, bez ograniczenia ich kwoty. Musisz jednak pamiętać iż minimalna kwota, która musi pozostać na rachunku lokaty wynosi 1.000 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku likwidacji lokaty przed upływem 2 miesięcy okresu umownego otrzymasz zwrot kapitału bez odsetek, natomiast w przypadku zerwania umowy w okresie między 7-12 miesiącem jej trwania otrzymasz zgromadzone odsetki naliczone zgodnie z oprocentowaniem obowiązującym dla lokaty 12 miesięcznej.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: