Noble Bank - Lokata na Otwarcie


Noble Bank

Noble Bank
Lokata na OtwarcieKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata na Otwarcie dostępna jest wyłącznie dla nowych użytkowników Rachunku Osobistego Bankowości Internetowej Noble Bank. Okres na jaki założysz lokatę wynosi 2 miesiące. Minimalna kwota lokaty wynosi 200.000 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank uprawniająca do założenia lokaty wynosi 200.000 zł. 200 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty wynosi 200.000 zł. 200 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 2 miesiące. 2  Miesiące
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty wynosi 2 miesiące. 2  Miesiące

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty wymagane jest posiadanie konta, gdyż lokata dostępna jest wyłącznie dla nowych użytkowników Rachunku Osobistego Bankowości Internetowej Noble Bank.
Lokata odnawialna TAK Zakładana lokata może mieć charakter nieodnawialny lub odnawialny. Nieodnawialność lokaty oznacza, że jest deponowana na jeden okres umowny. Decydując się na lokatę odnawialną, po okresie umownym Twoja lokata zostaje odnowiona na kolejny taki sam okres z oprocentowaniem obowiązującym dla lokaty standardowej zakładanej na okres 2 miesięcy w dniu odnowienia.
Odnawianie automatyczne TAK Po upływie okresu umownego masz możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny taki sam okres. Należne odsetki powiększają kapitał lokaty odnawianej lub zostają przekazane na wskazany przez Ciebie rachunek. Decyzję o tym podejmujesz w dniu założenia lokaty.
Odsetki powiększają kapitał TAK Istnieje możliwość odnowienia lokaty wraz z należnymi odsetkami.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Istnieje możliwość odnowienia lokaty w wysokości równej kwocie pierwotnej lokaty, a odsetki przelewane są na wskazany przez Ciebie rachunek.
Możliwość dopłaty Wpłata środków zwiększających kapitał trwającej lokaty nie jest możliwa.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku przedterminowego zerwania umowy o prowadzenie lokaty w ciągu 1 miesiąca od założenia lokaty następuje całkowita utrata odsetek. W momencie wypłaty środków po okresie 1 miesiąca obowiązywania umowy naliczone zostanę odsetki w wysokości 0,1% w skali roku.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: