Toyota Bank - Lokata na Dzień Dobry


Toyota Bank

Toyota Bank
Lokata na Dzień DobryKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata na Dzień Dobry jest lokatą jednodniową, nieodnawialną. Do założenia lokaty wymagany jest rachunek osobisty w Toyota Banku oraz kwota 5.000 zł. W jednym dniu maksymalnie możesz założyć 3 Lokaty na Dzień Dobry".

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 5.000 zł. 5 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy ulokowanych środków. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 1 dzień. 1  Dni
Okres maksymalny Maksymalny okres na jaki może zostać zawarta umowa o prowadzenie lokaty wynosi 1 dzień. 1  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty wymagane jest posiadanie rachunku w Toyota Banku.
Lokata odnawialna Lokata nie odnawia się automatycznie. Na koniec okresu jej trwania kapitał wraz ze zgromadzonymi odsetkami jest wypłacany na konto, z którego lokata została założona.
Odnawianie automatyczne Brak.
Odsetki powiększają kapitał Brak.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej wpłacone środki w trakcie trwania bieżącej umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet najmniejszej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Zerwanie lokaty przed upływem terminu jej zapadalności powoduje całkowitą utratę wypracowanych przez lokatę odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: