Raiffeisen Polbank - Lokata Mobilna


Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank
Lokata MobilnaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 046,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,30  %

Zwróć uwagę

Lokata Mobilną założysz na okres 3 miesięcy za pośrednictwem aplikacji mobilnej banku lub bankowości elektronicznej R-online. Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł, a maksymalna 10.000 zł. Lokata jest depozytem nieodnawialnym.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 57,50 PLN
Podatek - 11,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 46,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,30%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,86%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do otwarcia lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty wynosi 10.000 zł. 10 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres na jaki może zostać zawarta umowa lokaty wynosi 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Umowa lokaty może zostać zawarta maksymalnie na okres 3 miesięcy. 3  Miesiące

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Aby otworzyć rachunek lokaty bank wymaga posiadanie rachunku osobistego.
Lokata odnawialna Lokata jest lokatą nieodnawialną, po zakończeniu okresu umownego rachunek lokaty zostaje zamknięty, a środki wraz z odsetkami zostają przelane na Twój rachunek bankowy.
Odnawianie automatyczne Nie dotyczy.
Odsetki powiększają kapitał Nie dotyczy.
Odsetki przelewane na rachunek Nie dotyczy.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwości zwiększenia ulokowanej kwoty w trakcie trwanie umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata części środków w trakcie trwania umowy lokaty jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Całkowita lub częściowa wypłata środków z rachunku lokaty przed terminem zapadalności skutkuje utratą wypracowanych odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak -
Pełnomocnictwo W celu ustanowienia pełnomocnika do dysponowania rachunkiem lokaty należy złożyć dyspozycję w formie pisemnej. Zarówno udzielenie pełnomocnictwa, jak i jego zmiana jest bezpłatna. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Możesz pisemnie zlecić dokonanie po swojej śmierci wypłaty zgromadzonych na rachunku środków na rzecz małżonka lub rodzeństwa. Dyspozycja w każdej chwili może zostać odwołana lub zmieniona. W przypadku Twojej śmierci bank wypłaca środki pieniężne na zasadach określonych przepisami prawa. -
Współwłasność Rachunek lokaty może być prowadzony przez maksymalnie 3 współposiadaczy. Współposiadacze upoważniają siebie nawzajem do dysponowania rachunkiem bez żadnych ograniczeń. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.


Wniosek online Polbanku

Wniosek online Polbanku

  • Zaloguj się do Mobilnego Banku.
  • Wybierz opcję "LOKATY" z menu po lewej stronie ekranu.
  • Naciśnij "+", a następnie wybierz opcję "OFERTA MOBILNA" z listy dostępnych lokat.
  • Załóż Lokatę Mobilną.