Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Credit Agricole - Lokata mobilna


Credit Agricole

Credit Agricole
Lokata mobilnaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 013,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,66  %

Zwróć uwagę

Oferta dotyczy lokat zakładanych przez serwis mobilny CA24. Środki możesz ulokować na okres od 1 miesiąca do 3 lat. Minimalna kwota, którą możesz ulokować to 1 tys. zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 16,50 PLN
Podatek - 3,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 13,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,66%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,54%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank uprawniająca do założenia lokaty terminowej wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy maksymalnej kwoty lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty terminowej wynosi 1 miesiąc. 1  Miesiąc
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty terminowej wynosi 3 lata. 3  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty wymagane jest posiadanie rachunku w Credit Agricole.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokatę odnawiasz w dwojaki sposób. Odsetki dopisywane są do odnawianej kwoty lub przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek.
Odnawianie automatyczne TAK Otwierając lokatę masz możliwość złożenia dyspozycji do prowadzenia lokaty na następne okresy umowne. Po jej zakończeniu, lokata odnowi się automatyczne według obowiązującego na ten dzień oprocentowania. Okres trwania lokaty pozostaje niezmieniony. Dyspozycję automatycznej odnowy lokaty możesz bezpłatnie złożyć/zmienić: w placówce banku, LUKASlinii lub przez internet, najpóźniej 1 dzień przed upływem terminu lokaty.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu obowiązywania lokaty, naliczone odsetki możesz przekazać na rachunek, z którym została powiązana lokata i odnowić ją o pierwotnym stanie kapitału lub z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.
Odsetki przelewane na rachunek TAK
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej środki trwającej lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku bez doliczenia wypracowanych odsetek.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu: w ciągu pierwszych 21 dni trwania lokaty tracisz wypracowane odsetki, zerwanie umowy po 21 dniach - bank nalicza odsetki za faktyczną liczbę dni utrzymywania lokaty wg obniżonej stopy procentowej obowiązującej dla tej lokaty, która wynosi 1% w skali roku.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Zakładając lokatę na kwotę powyżej 50.000 zł, bank oferuje lokatę negocjowaną ze stałym indywidualnie ustalonym oprocentowaniem. Czas trwania lokaty wynosi od 7 do 365 dni. Lokata nie jest odnawialna, a po jej zakończeniu środki przekazywane są bezpośrednio na rachunek osobisty. Negocjacje można przeprowadzić w placówce oraz dzwoniąc na LUKASlinię. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo udzielane jest dla posiadacza konta osobistego, który takie pełnomocnictwo ustanowił lub złożył konto wspólne. Maksymalnie można ustanowić dwóch pełnomocników, którzy mają prawo do dysponowania wszystkimi rachunkami właściciela, w tym rachunkami lokat. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Możesz zadysponować środkami lokaty na wypadek śmierci tylko wtedy, gdy dyspozycja jest złożona do posiadanego rachunku w Credit Agricole, z którym lokata jest powiązana. Zapis taki możesz ustanowić na rzecz swojego małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków lub rodzeństwa. Wypłata środków w określonej kwocie na wypadek śmierci posiadacza konta dokonywana jest osobie zgodnej z wcześniejszymi wskazaniami właściciela rachunku. -
Współwłasność Ustanowić współwłaściciela lokaty może jedynie posiadacz konta osobistego wspólnego w Credit Agricole. Współwłaściciel Twojego rachunku wspólnego ma dostęp do środków zgromadzonych na lokacie. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Aplikacja Mobilna plusbank24

Aplikacja Mobilna plusbank24

  • Zaloguj się do Aplikacji Mobilnej CA24 i złóż dyspozycję otwarcia lokaty.
  • Uzupełnij dane dotyczące lokaty oraz zatwierdź operację otwarcia lokaty w polu Załóż lokatę.
  • Lokata Mobilna została otwarta.