Santander Bank Polska - Lokata mobilna


Santander Bank Polska

Santander Bank Polska
Lokata mobilnaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata mobilna dostępna tylko i wyłącznie za pośrednictwem aplikacji BZWBK24 mobile. Środki jakie ulokujesz na rachunku lokaty zawarte zostały w przedziale od 1.000 zł do 20.000 zł. Lokata otwierana na okres 4 miesięcy.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet NIE
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota wpłaty na rachunek lokaty wynosi 20.000 zł 20 000  PLN
Okres minimalny Umowa lokaty zawierana jest na okres 4 miesięcy. 4  Miesiące
Okres maksymalny Umowa lokaty zawierana jest na okres 4 miesięcy. 4  Miesiące

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Warunkiem otwarcia lokaty jest posiadanie w banku rachunku osobistego lub oszczędnościowego.
Lokata odnawialna Lokata jest lokatą nieodnawialną. Po upływie okresu umownego następuje wypłata środków i zamknięcie rachunku lokaty.
Odnawianie automatyczne Brak możliwości automatycznego odnawiania lokaty.
Odsetki powiększają kapitał Brak.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty Podczas trwania umowy lokaty bank nie przyjmuje wpłat powiększających saldo rachunku.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Posiadając lokatę możesz w dowolnym momencie wypłacić środki jednak jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy i utratą odsetek.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Wypłata środków przed upływem okresu umownego skutkuje brakiem wypłaty wypracowanych do tej pory odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: