Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank Pekao S.A. - Lokata Mobilna


Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A.
Lokata MobilnaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 030,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
1,50  %

Zwróć uwagę

Lokata Mobilna zakładana poprzez aplikację mobilną w ramach usługi Pekao24 w telefonie komórkowym. Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 500 zł. Okres na jaki ulokujesz środki wynosi od 10 do 360 dni (1 rok).

Informacje o aktualnej promocji

W ramach promocji trwającej do 30.09.2015 r zostaje podwyższone oprocentowanie środków lokowanych na lokacie.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 37,50 PLN
Podatek - 7,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 30,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 1,50%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,22%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do otwarcie lokaty wynosi 500 zł. 500  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 999 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 10 dni. 10  Dni
Okres maksymalny Maksymalny okres prowadzenia rachunku lokaty wynosi 1 rok. 1  Rok

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Warunkiem otwarcie lokaty jest posiadanie rachunku o charakterze bieżącym w banku.
Lokata odnawialna TAK
Odnawianie automatyczne TAK Po upływie zadeklarowanego okresu lokata zostaje automatycznie odnowiona na kolejny taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
Odsetki powiększają kapitał TAK W przypadku braku odmiennej dyspozycji, po zakończeniu okresu umownego, rachunek lokaty zostaje odnowiony wraz z naliczonymi odsetkami pomniejszonymi o należny podatek.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po wydaniu odpowiedniej dyspozycji, po upływie okresu umownego, zgromadzone odsetki mogą zostać przelane na rachunek osobisty powiązany z lokatą.
Możliwość dopłaty Brak możliwości dokonywania dopłat zwiększających wpłacony pierwotnie kapitał w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Dokonanie wypłaty w okresie trwania umowy o prowadzenie rachunku lokaty stanowi naruszenie warunków jej prowadzenia.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Wysokość odsetek wypłacanych w przypadku zerwania lokaty standardowej wynosi 1/5 kwoty odsetek naliczonych według stawki oprocentowania danej lokaty, za faktyczną liczbę dni pozostawania wkładu na lokacie.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Istnieje możliwość negocjowania stawek oprocentowania w przypadku deklaracji wpłaty kwoty powyżej 5.000 zł. Lokaty negocjowane są nieodnawialne. Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualne. Bank dopuszcza możliwość wyboru okresu umownego, który może wynosić od 2 do 365 dni. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem lokaty może być udzielone jedynie wówczas, gdy zostanie udzielone do dysponowania rachunkiem bieżącym powiązanym z lokatą. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Dyspozycja na wypadek śmierci może zostać ustanowiona do rachunku bieżącego powiązanego z lokatą. Dyspozycja nie może zostać ustanowiona do wspólnego rachunku lokaty. -
Współwłasność Rachunek lokaty może być otwarty i prowadzony na rzecz dwóch osób fizycznych pod warunkiem, że rachunek bieżący powiązany z lokatą jest rachunkiem wspólnym. W przypadku rachunku wspólnego, każdy ze współposiadaczy dysponuje bez ograniczeń środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty oraz dokonuje samodzielnie wszystkich czynności wynikających z umowy, łącznie z wypowiedzeniem umowy. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Wymagany rachunek bieżący w banku.


Wniosek online Banku Pekao

Wniosek online Banku Pekao

 • Wypełnij dostępny wniosek zgłoszeniowy. Uzupełnione przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do sporządzenia umowy o prowadzenie rachunku osobistego wraz z lokatą.
 • Prześlij wniosek do banku.
 • W ciągu kilku najbliższych dni skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby potwierdzić wprowadzone dane, uzgodnić szczegóły dotyczące umowy i termin podpisania jej w oddziale.
 • Podczas wizyty w oddziale podpiszesz umowę o prowadzenie rachunku osobistego wraz z lokatą oraz otrzymasz numer rachunku na jaki należy dokonać wpłaty lokowanych środków.
 • Po wpłacie środków na rachunek lokaty, umowa zostaje zawarta.


Oddział Banku Pekao

Oddział Banku Pekao

 • Udaj się do najbliższego oddziału banku.
 • Razem z pracownikiem banku wypełnisz wniosek o prowadzenie rachunku osobistego wraz z rachunkiem lokaty.
 • Na podstawie danych wprowadzonych we wniosku zostanie wygenerowana umowa.
 • Po zapoznaniu się z treścią umowy podpiszesz ją, a doradca poda Ci numer rachunku na jaki należy dokonać wpłaty lokowanych środków.
 • Po wpłacie środków na rachunek lokaty, umowa zostaje zawarta.