Bank Millennium - Lokata Mobilna


Bank Millennium

Bank Millennium
Lokata MobilnaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 050,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,50  %

Zwróć uwagę

Lokata Mobilna jest skierowana dla osób, które posiadają aktywny dostęp do Aplikacji Mobilnej Banku Millennium. Lokatę założysz na okres 3 miesięcy posiadając minimum 500 zł. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 10.000 zł. Lokata Mobilna jest lokatą nieodnawialną. Dla osób posiadających Konto Osobiste 360° oprocentowanie podwyższone jest ze standardowego oprocentowania 2,25% w skali roku do wartości 2,50% (ujęte w porównaniu) w skali roku.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 62,50 PLN
Podatek - 12,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 50,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,50%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 2,02%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet NIE
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalne kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 500 zł 500  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 10.000 zł. 10 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Umowa rachunku oszczędnościowej lokaty terminowej zawierana jest na okres 3 miesiące. 3  Miesiące

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Lokatę można założyć jedynie za pośrednictwem serwisu Aplikacji Mobilnej Banku Millennium, a więc należy posiadać rachunek osobisty w banku.
Lokata odnawialna Lokata jest lokatą nieodnawialną.
Odnawianie automatyczne Po zakończeniu okresu umownego lokata nie jest odnawiana na kolejny okres.
Odsetki powiększają kapitał Po zakończeniu okresu umownego lokata nie jest odnawiana na kolejny okres. Wypracowane odsetki wraz z wpłaconym pierwotnie kapitałem pozostają do Twojej dyspozycji.
Odsetki przelewane na rachunek Po zakończeniu okresu umownego, wypracowane odsetki wraz z wpłaconym pierwotnie kapitałem zostają przelane na rachunek do którego lokata została założona.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwości zwiększenia kapitału w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK W przypadku wypłaty środków przed zakończeniem terminu jej obowiązywania, otrzymasz 1/5 kwoty naliczonych do tego czasu odsetek.
Utrata odsetek przy zerwaniu W przypadku wypłaty środków przed zakończeniem terminu jej obowiązywania, otrzymasz 1/5 kwoty naliczonych do tego czasu odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku bieżącego. Pełnomocnik otrzymuje możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lokacyjnym. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Istnieje możliwość wydania dyspozycji na wypadek śmierci jedynie do rachunku indywidualnego. Do rachunku wspólnego dyspozycji takiej złożyć nie można. -
Współwłasność Lokata może zostać otwarta jako rachunek wspólny prowadzony na rzecz dwóch współwłaścicieli jedynie w sytuacji, gdy posiadasz konto osobiste wspólne. -
Rozszerzona Rzeczywistość Podstrona na stronie internetowej banku, która powoduje, że po najechaniu na nią aparatem telefonu z włączoną aplikacją banku.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.


Aplikacja Mobilna Banku Millennium

Aplikacja Mobilna Banku Millennium

  • Zaloguj się do Aplikacji Mobilnej Banku Millennium dostępnej w Twoim telefonie komórkowym i wybierz z dostępnego menu opcję Transakcje.
  • Z pola Lokaty wybierz opcję Nowa lokata: Lokata Mobilna.
  • Uzupełnij dane dotyczące lokaty oraz zatwierdź operację otwarcia lokaty w polu Załóż lokatę.
  • Lokata Mobilna została otwarta.