Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PLUS BANK - Lokata Mobilna


PLUS BANK

PLUS BANK
Lokata MobilnaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 050,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,50  %

Zwróć uwagę

Lokata Mobilna przeznaczona została dla nowych jak i obecnych klientów banku. Założysz ją na okres 3 oraz 12 miesięcy tylko i wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej plusbank24.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 62,50 PLN
Podatek - 12,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 50,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,50%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 2,02%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet NIE
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty jest nieograniczona przez bank. 999 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres lokaty wynosi 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Maksymalny okres lokaty wynosi 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Lokatę można założyć jedynie za pośrednictwem aplikacji mobilnej plusbank24, a więc należy posiadać rachunek w banku.
Lokata odnawialna Lokata jest lokatą nieodnawialną.
Odnawianie automatyczne Nie dotyczy.
Odsetki powiększają kapitał Nie dotyczy.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Nie dotyczy.
Możliwość dopłaty Na lokatę nie przyjmowane są dopłaty uzupełniające.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Likwidacja lokaty przed upływem pierwszych 3 miesięcy liczonych od dnia jej założenia powoduje całkowitą utratę naliczonych odsetek. W przypadku lokat, których okres deponowania wynosi więcej niż 3 miesiące, odsetki naliczane są wg najniższej stopy procentowej, obowiązującej dla rachunków a'vista, która wynosi 0,1% w stosunku rocznym.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku lokaty może ustanowić pełnomocników do dysponowania oszczędnościami zdeponowanymi na rachunku lokaty. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz rachunku lokaty może ustanowić dyspozycje przekazania środków na wypadek śmierci. -
Współwłasność Rachunek lokaty może być prowadzony jako rachunek wspólny. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Posiadaczem rachunku lokaty może być rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych.


Aplikacja Mobilna plusbank24

Aplikacja Mobilna plusbank24

  • Zaloguj się do Aplikacji Mobilnej plusbank24 dostępnej w Twoim telefonie komórkowym i wybierz z dostępnego menu opcję założenia lokaty.
  • Uzupełnij dane dotyczące lokaty oraz zatwierdź operację otwarcia lokaty w polu Załóż lokatę.
  • Lokata Mobilna została otwarta.