Bank Millennium - Lokata Millenet


Bank Millennium

Bank Millennium
Lokata MillenetKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 020,00 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
1,00  %

Zwróć uwagę

Lokata Millenet jest skierowana do klientów banku, którzy posiadają dostęp do serwisu internetowego Millenet. Jest to lokata nieodnawialna, o stałym oprocentowaniu.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 25,00 PLN
Podatek - 5,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 20,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 1,00%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,80%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalne kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 500 zł. 500  PLN
Maksymalna kwota Bank nie narzuca maksymalnej granicy wpłaconych środków. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wnosi 1 dzień. 1  Dni
Okres maksymalny Umowa rachunku oszczędnościowej lokaty terminowej zawierana jest na okres maksymalnie 732 dni. 732  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Lokatę Millenet można założyć jedynie za pośrednictwem serwisu Millenet, a więc obowiązkiem jest posiadać rachunek osobisty w banku.
Lokata odnawialna
Odnawianie automatyczne Po zakończeniu okresu umownego lokata nie jest odnawiana na kolejny okres.
Odsetki powiększają kapitał Po zakończeniu okresu umownego lokata nie jest odnawiana na kolejny okres. Wypracowane odsetki wraz z wpłaconym pierwotnie kapitałem pozostają do Twojej dyspozycji.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po zakończeniu okresu umownego, wypracowane odsetki wraz z wpłaconym pierwotnie kapitałem zostają przelane na rachunek do którego lokata została założona.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwości zwiększenia kapitału w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK W przypadku wypłaty środków przed zakończeniem terminu jej obowiązywania, otrzymasz 1/5 kwoty naliczonych do tego czasu odsetek.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku bieżącego. Pełnomocnik otrzymuje możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lokacyjnym. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Istnieje możliwość wydania dyspozycji na wypadek śmierci jedynie do rachunku indywidualnego. Do rachunku wspólnego dyspozycji takiej złożyć nie można. -
Współwłasność Lokata może zostać otwarta jako rachunek wspólny prowadzony na rzecz dwóch współwłaścicieli jedynie w sytuacji, gdy posiadasz konto osobiste wspólne. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.


Wniosek online Banku Millennium

Wniosek online Banku Millennium

  • Zaloguj się do serwisu Millenet.
  • Zaznacz rachunek, do którego ma zostać otwarta lokata.
  • Wpisz kwotę jaką chcesz ulokować, a następnie wpisz okres umowny przez jaki ma obowiązywać.
  • Sprawdź wprowadzone dane, a następnie potwierdź je wybierając opcję „Nowa lokata”.
  • Po zatwierdzeniu na monitorze wyświetli się informacja o obowiązującym dla wybranych parametrów oprocentowaniu.
  • Dodatkowo wyświetli się ekran informujący o potwierdzeniu utworzenia lokaty oraz numerze jej rachunku