Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

neoBANK - Lokata MICHALINA


neoBANK

neoBANK
Lokata MICHALINAKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 049,00 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,40  %

Zwróć uwagę

Lokata MICHALINA zakładana jest na okres 3 miesięcy. Oprocentowanie środków na rachunku wynosi 2,4% w skali roku. Masz możliwość inwestowania środków już od 1.000 zł. Oferta dotyczy nowych środków, przez które należy rozumieć nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 15.05.2015 roku na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych w neoBANKU.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 60,00 PLN
Podatek - 11,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 49,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,40%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,96%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie wyznaczył maksymalnej kwoty jaką można zdeponować. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Okres trwania lokaty wynosi 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Okres trwania lokaty wynosi 3 miesiące. 3  Miesiące

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Do założenia lokaty nie jest wymagane posiadanie konta osobistego
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana na czas określony z możliwością odnowienia.
Odnawianie automatyczne TAK Jeśli w dniu następnym po upływie oznaczonego okresu umownego nie złożysz dyspozycji zamknięcia lokaty, to lokata zostanie automatycznie przedłużona na następny taki sam okres umowny.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odsetki mogą zostać dopisane do wkładu lokaty.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Odsetki mogą zostać przelane na wskazany przez Ciebie rachunek.
Możliwość dopłaty W trakcie obowiązywania umowy o prowadzenie lokaty, nie ma możliwości zwiększenia ulokowanego kapitału.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Żądanie wypłaty przed upływem okresu umownego powoduje rozwiązanie umowy i zamknięcie lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym, tracisz większość wypracowanych pieniędzy - bank nalicza wówczas odsetki w wysokości 0,05% w skali roku.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Możesz udzielić pełnomocnictwa nie więcej niż dwóm osobom. Pełnomocnicy są upoważnieni do samodzielnego działania. Nie przysługuje im prawo udzielania dalszych pełnomocnictw ani też odwoływania dotychczasowych pełnomocników. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Istniej możliwość udzielenia dyspozycji na wypadek śmierci. Dyspozycja może zostać udzielona jedynie w formie pisemnej. -
Współwłasność Nie możesz ustanowić współwłaściciela. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Oddział NeoBank

Oddział NeoBank

  • Udaj się do najbliższej placówki NeoBank i złóż wniosek o otwarcie rachunku lokaty.
  • Razem z doradcą banku wypełnij wniosek uzupełniając dane osobowe.
  • Po zakończeniu składania wniosku musisz dokonać zadeklarowanej wpłaty w terminie określonym w umowie.