Volkswagen Bank - Lokata Max Biznes


Volkswagen Bank

Volkswagen Bank
Lokata Max BiznesKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 050,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,50  %

Zwróć uwagę

Lokata Max Biznes to wysoko oprocentowany produkt inwestycyjny dedykowany dla przedsiębiorców.

Lokata Max Biznes dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku firmowego Plus Konto Biznes.

 • Lokata Max Biznes to wysoko oprocentowana lokata terminowa na okres od 1 roku do 10 lat. Okres oszczędzania możesz określić indywidualnie.
 • Wypłata odsetek następuje po upływie 3-miesięcznego okresu lokaty. W przypadku automatycznego przedłużenia lokaty masz możliwość wyboru wypłaty odsetek na konto lub dalszej ich kapitalizacji (dopisania do lokaty i przedłużenia jej w kwocie powiększonej o naliczone odsetki).
 • Istnieje możliwość automatycznego odnawiania lokaty na kolejne okresy.
 • Lokata Max Biznes przeznaczona jest dla posiadaczy Plus Konta Biznes, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek z o.o., cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich, przedstawicieli wolnych zawodów oraz podmiotów non-profit, które chcą ulokować swoje pieniądze w pewny i bezpieczny sposób.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - kwartalna
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 62,50 PLN
Podatek - 12,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 50,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,50%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 2,02%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank, uprawniająca do założenia Lokaty Owoc Dnia wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy maksymalnej kwoty lokaty, jednak kwota 16.527,67 zł uprawnia do ominięcia kosztów tzw. „podatku Belki”. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Lokata Owoc Dnia otwierana jest na okres 1 miesiąca. 1  Miesiąc
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania Lokaty Owoc Dnia wynosi 1 miesiąc. 99 999  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty wymagane jest posiadanie Konta e-direct lub Plus Konta w Volkswagen Banku.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokatę odnawiasz w dwojaki sposób. Odsetki dopisywane są do odnawianej kwoty lub przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek.
Odnawianie automatyczne TAK Istnieje możliwość automatycznego odnawiania lokaty. Dyspozycje do prowadzenia lokaty przez następne okresy umowne zawierasz w momencie podpisywania umowy o zawarcie lokaty. Jeśli taka dyspozycja nie zostanie złożona lokata odnowi się automatycznie na taki sam okres.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu obowiązywania lokaty, naliczone odsetki możesz przekazać na Konto e-direct i odnowić lokatę o pierwotnym stanie kapitału lub odnowić lokatę z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Odsetki z Lokaty Owoc Dnia przelewane są na Twój rachunek osobisty każdego dnia.
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej wpłacone środki, w trakcie trwania lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku.
Utrata odsetek przy zerwaniu Zrywając umowę rachunku lokaty przed terminem jej zakończenia, nie tracisz zgromadzonych do tej pory odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Zakładając lokatę na kwotę powyżej 100.000 zł, bank umożliwia negocjowanie oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Masz możliwość ustanowienia pełnomocnika upoważnionego do dysponowania środkami zgromadzonymi na lokacie. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Bank umożliwia zadysponować środkami zgromadzonymi na lokacie na wypadek śmierci tylko wtedy, gdy dyspozycja jest złożona do posiadanego rachunku w Volkswagen Banku, z którym lokata jest powiązana. -
Współwłasność Lokata może zostać założona jedynie jako rachunek indywidualny, prowadzony na rzecz jednego posiadacza. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online Volkswagen Banku

Wniosek online Volkswagen Banku

 • Do założenia lokaty przez internet konieczne jest posiadanie rachunku w Volkswagen Banku z aktywnym kanałem bankowości elektronicznej.
 • Zaloguj się do serwisu internetowego i złóż polecenie otwarcia nowej lokaty.
 • Na koncie musisz posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych ponieważ zostaną one wykorzystane jak depozyt do lokaty.
 • Wypełniasz niezbędne pola wniosku o założenie lokaty i zatwierdzasz złożenie dyspozycji.
 • Jeśli wszystko jest w porządku środki finansowe zostaną zdeponowane na rachunek nowo powstałej lokaty.


Doradca Volkswagen Banku

Doradca Volkswagen Banku

 • Do założenia lokaty za pośrednictwem serwisu telefonicznego konieczne jest posiadanie konta z aktywnym kanałem bankowości elektronicznej.
 • Zadzwoń na infolinię banku.
 • Na koncie musisz posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych ponieważ zostaną one wykorzystane jak depozyt do lokaty.
 • Składając dyspozycję otwarcia lokaty podajesz numer rachunku, z którym chcesz otworzyć lokatę, czas jej trwania oraz kwotę do zainwestowania i zatwierdzasz złożoną dyspozycję.
 • Jeśli wszystko jest w porządku środki finansowe zostaną zdeponowane na rachunek nowo powstałej lokaty.