Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank Millennium - Lokata Kompletna


Bank Millennium

Bank Millennium
Lokata KompletnaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata Kompletna to depozyt na nowe środki, który założysz na okres 12 miesięcy posiadając minimalną kwotę 1.000 zł. Oprocentowanie lokaty przez okres pierwszych sześciu miesięcy oprocentowane jest wyższą wartością 2% w skali roku. W kolejnych miesiącach oprocentowanie zostaje obniżona do wartości 1,5% w skali roku.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalne kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty wynosi 50.000 zł. 50 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wnosi 12 miesięcy 12  Miesięcy
Okres maksymalny Umowa lokaty zawierana jest na okres 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Warunkiem otwarcia lokaty jest posiadanie w banku Konta Oszczędnościowego, który obligatoryjnie wymaga posiadania rachunku osobistego.
Lokata odnawialna Po zakończeniu okresu umownego lokata nie jest odnawiana na kolejny okres.
Odnawianie automatyczne Nie dotyczy.
Odsetki powiększają kapitał Nie dotyczy.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Nie dotyczy.
Możliwość dopłaty Nie dotyczy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków W ofercie lokaty brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej środki w trakcie obowiązywania umowy.
Utrata odsetek przy zerwaniu W przypadku zerwania lokaty przed terminem odsetki zostaną wypłacone za każdy zakończony okres 6-miesięczny.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: