neoBANK - Lokata JANINA


neoBANK

neoBANK
Lokata JANINAKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata JANINA została przeznaczona wyłącznie dla nowych środków lokowanych w neoBanku. Zakładana jest na okres 12 miesięcy. Na lokacie możesz zdeponować środki w wysokości od 1.000 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty nie została określona przez bank. 1 000 000 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 12 miesięcy. 12  Miesięcy
Okres maksymalny Rachunek lokaty może zostać otwarty maksymalnie na okres 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Aby założyć lokatę musisz posiadać dowolny rachunek osobisty lub rachunek techniczny w neoBanku. Dodatkowo, jeśli lokatę chcesz założyć przez Internet musisz posiadać dostęp do bankowości elektronicznej neoBANK24.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana na czas określony z możliwością odnowienia. W przypadku odnowienia lokaty środki zgromadzone na lokacie w następnych okresach umownych oprocentowane są w standardowej wysokości określonej dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych w ramach neoKONTA dla danego okresu przechowywania wkładu.
Odnawianie automatyczne TAK Musisz wydać dyspozycję o automatycznym odnowieniu lokaty.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po zakończeniu okresu umownego lokaty odsetki mogą zostać dopisane do jej kapitału lub przekazane na rachunek osobisty. W przypadku lokat zakładanych przez Internet, odsetki po zakończeniu okresu umownego lokaty zostaną dopisane do jej kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek Po zakończeniu okresu umownego odsetki mogą zostać dopisane do Twojego rachunku.
Możliwość dopłaty W trakcie obowiązywania umowy o prowadzenie lokaty, nie możesz zwiększyć ulokowanego kapitału.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Nie masz możliwości wypłaty części środków w trakcie trwania lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania lokaty bank wypłaca Ci odsetki w wysokości 0,05% w skali roku.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: