Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

BGŻ BNP Paribas - Lokata Inwestor Extra


BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas
Lokata Inwestor ExtraKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 073,00 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
3,60  %

Zwróć uwagę

Lokata Inwestor Extra jest depozytem zakładanym na okres 12 miesięcy. Oferta pozwala zarabiać progresywnie z każdym nowo rozpoczętym kwartałem. Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 90,00 PLN
Podatek - 17,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 73,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 3,60%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 2,92%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank, uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty została nieograniczona. 1 000 000 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres na jaki może zostać otwarta lokata wynosi 12 miesięcy. 12  Miesięcy
Okres maksymalny Rachunek lokaty otwierany jest maksymalnie na okres 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty wymagane jest posiadanie rachunku oszczędnościowego Konta Oszczędnościowego Eskalacja lub Konta Osobistego, do którego otwarcia wymagane jest posiadanie rachunku osobistego w banku.
Lokata odnawialna Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie następuje rozwiązanie umowy oraz wypłata zgromadzonego kapitału wraz w wypracowanymi odsetkami na rachunek ososbisty.
Odnawianie automatyczne Nie dotyczy.
Odsetki powiększają kapitał Nie dotyczy.
Odsetki przelewane na rachunek Nie dotyczy.
Możliwość dopłaty Brak możliwości zwiększenia ulokowanych środków w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania umowy o prowadzenie rachunku lokaty jest jednoznaczna z jej rozwiązaniem.
Utrata odsetek przy zerwaniu Zrywając umowę rachunku lokaty przed terminem jej zakończenia odsetki wypłacane są za pełne miesiące jej trwania.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika do dysponowania rachunkiem lokaty. Pełnomocnictwo ustanawiane jest w formie pisemnej. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Możesz wydać dyspozycję na wypadek śmierci. -
Współwłasność Lokata zakładana jest jedynie jako rachunek indywidualny. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Oddział BNP Paribas Fortis Bank

Oddział BNP Paribas Fortis Bank

  • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższej placówki banku.
  • Wspólnie z doradcą banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku lokaty.
  • Jeśli posiadasz rachunek w banku, po wypełnieniu dyspozycji przelewu, powinieneś mieć zaksięgowaną na nim odpowiednią ilość środków pieniężnych ponieważ zostaną one wykorzystane jako depozyt. Możesz również wpłacić gotówkę w oddziale banku.
  • Po zatwierdzeniu otwarcia lokaty pieniądze zostaną zdeponowane na jej rachunek.
  • Od pracownika banku otrzymasz potwierdzenie otwarcia lokaty wraz z Regulaminem i Taryfą Opłat i Prowizji Bankowych.