Bank Pocztowy - Lokata internetowa


Bank Pocztowy

Bank Pocztowy
Lokata internetowaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Do założenia Lokaty internetowej nie jest wymagane posiadanie konta osobistego w Banku Pocztowym, a jej założenie możliwe jest jedynie za  pośrednictwem internetu. Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty została ustalona na 500 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty internetowej wynosi 500 zł. 500  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy kwoty jaką możesz zdeponować na lokacie. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Okres trwania lokaty internetowej wynosi 4 miesiące. 4  Miesiące
Okres maksymalny Okres trwania lokaty internetowej wynosi 36 miesięcy. 36  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Do założenia lokaty bank nie wymaga posiadania rachunku.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. W momencie podpisywania umowy o prowadzenie rachunku lokaty możesz złożyć dyspozycję do jej odnawiania na kolejne okresy. Jeśli owej dyspozycji nie złożysz, po upływie okresu na jaki założyłeś lokatę, środki zostaną zwrócone na rachunek z którego dokonano wpłaty kwoty uprawniającej do otwarcia lokaty.
Odnawianie automatyczne TAK Po podpisaniu odpowiedniej dyspozycji lokata odnawia się automatycznie, a odnowieniu podlega kapitał wraz z odsetkami.
Odsetki powiększają kapitał TAK
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po upływie okresu na jaki założyłeś lokatę, środki zostaną zwrócone na rachunek z którego dokonano wpłaty kwoty uprawniającej do otwarcia lokaty.
Możliwość dopłaty TAK Masz możliwość zwiększenia ulokowanych środków w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku bez doliczenia wypracowanych odsetek.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Zrywając umowę rachunku lokaty przed terminem jej zakończenia, tracisz wszystkie odsetki.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: