Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Alior Bank - Lokata internetowa 2,5 %


Alior Bank

Alior Bank
Lokata internetowa 2,5 %Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 050,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,50  %

Zwróć uwagę

 • Lokata Internetowa na wysoki procent
 • Alior Bank daje wysoki procent na lokacie. Ty wybierasz jak długo chcesz oszczędzać
 • Lokata 2,5% na 90 lub 186 dni. Do 200 000 zł
 • Dla nowych klientów Alior Banku

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 62,50 PLN
Podatek - 12,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 50,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,50%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 2,02%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty została ustalona na 1.000 zł 1 000  PLN
Maksymalna kwota Na lokatach można ulokować maksymalnie 200.000 zł. 200 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres lokaty wynosi 90 dni. 90  Dni
Okres maksymalny Maksymalny okres lokaty wynosi 186 dni. 186  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Alior Bank nie wymaga posiadania konta bieżącego do założenia lokaty.
Lokata odnawialna TAK Zgodnie z Twoją dyspozycją lokata może mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny. Przy czym, w przypadku lokaty nieodnawialnej, po upływie okresu umownego kapitał wraz z wypracowanymi odsetkami przelewany jest na posiadany rachunek w Alior Banku, a w przypadku nie posiadania konta, pozostają do dyspozycji wypłaty w oddziale banku.
Odnawianie automatyczne TAK
Odsetki powiększają kapitał TAK W zależności od złożonej dyspozycji, istnieje możliwość odnowienia kapitału wraz ze zgromadzonymi odsetkami.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Istnieje możliwość odnowienia jedynie pierwotnie wpłaconego kapitału lokaty na kolejny okres. Wówczas odsetki przelewane są na posiadany rachunek w Alior Banku, a w przypadku nie posiadania konta, pozostają do dyspozycji w oddziale banku.
Możliwość dopłaty Brak możliwości zwiększenia ulokowanych środków w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Jeśli złożysz dyspozycję wypłaty środków z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, jest to jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku niedotrzymania okresu umownego lokaty terminowej bank nie wypłaci należnych odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Negocjowaniu podlegają jedynie lokaty o oprocentowaniu stałym. Wówczas wysokość oprocentowania podlega indywidualnemu ustaleniu z bankiem i jest ona uzależniona od waluty oraz wysokości deklarowanej wpłaty. Akceptacja proponowanych przez bank warunków otwarcia rachunku lokaty jest nieodwołalnym zobowiązaniem do jej założenia. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Masz możliwość ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do dysponowania rachunkiem lokaty. W przypadku posiadania rachunku wspólnego, udzielenie pełnomocnictwa wymaga wydania łącznej dyspozycji współposiadaczy rachunku. Pełnomocnictwo w każdej chwili może zostać odwołane. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Dyspozycja na wypadek śmierci może zostać złożona jedynie w formie pisemnej w oddziale banku. Dyspozycję można ustanowić na rzecz osób znajdujących się w pierwszej linii pokrewieństwa. -
Współwłasność Istnieje możliwość założenia lokaty wspólnej. Współposiadacze rachunku upoważniają siebie nawzajem do dysponowania wszystkimi ulokowanymi środkami bez jakichkolwiek ograniczeń. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online Alior Banku

Wniosek online Alior Banku

 • Wypełnij dostępny formularz zgłoszeniowy, uzupełniając dane osobowe.
 • Sprawdź poprawność wprowadzonych danych, a następnie zatwierdź złożenie wniosku.
 • Na podany adres mailowy otrzymasz wiadomość z numerem konta na jaki należy dokonać przelewu, w celu założenia lokaty.
 • Drogą mailową zostaniesz również poinformowany o zaksięgowaniu przelewu, otwarciu lokaty i dniu zakończenia okresu umownego.


Oddział Alior Banku

Oddział Alior Banku

 • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
 • Dorada przedstawi Ci dokładną ofertę, a następnie przejdziecie do wypełnienia wniosku o założenie lokaty.
 • Po złożeniu wniosku, jeśli jesteś klientem banku dokonasz przelewu kwoty jaką chcesz ulokować na rachunek lokaty. Jeśli nie jesteś jeszcze klientem banku, doradca poda Ci numer rachunku na jaki przelewu należy dokonać.
 • Drogą mailową zostaniesz również poinformowany o zaksięgowaniu przelewu, otwarciu lokaty i dniu zakończenia okresu umownego.