PLUS BANK - Lokata internetowa


PLUS BANK

PLUS BANK
Lokata internetowaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 036,00 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
1,80  %

Zwróć uwagę

Lokata zawierana na okres 7,14 dni oraz 1, 3, 6, 12 miesięcy oraz 2 i 3 lat z kapitalizacją odsetek po zakończeniu okresu deponowania środków. Lokatę założysz za pośrednictwem internetu, bez konieczności wymogu posiadania rachunku osobistego w Plus Banku.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 45,00 PLN
Podatek - 9,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 36,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 1,80%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,44%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty jest nieograniczona przez bank. 999 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres lokaty wynosi 7 dni. 7  Dni
Okres maksymalny Maksymalny okres lokaty wynosi 3 lata. 3  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania rachunku osobistego w banku.
Lokata odnawialna TAK Lokata Internetowa jest odnawialna, tzn. bez dyspozycji posiadacza rachunku, lokata odnawia się na kolejny taki sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
Odnawianie automatyczne TAK Po upływie okresu oszczędzania, jeżeli nie zadecydujesz inaczej, bank odnowi lokatę na kolejny, taki sam okres deponowania, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia lokaty.
Odsetki powiększają kapitał Brak.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po zakończeniu terminu lokaty środki przelewane są automatycznie na rachunek, z którego nastąpiła wpłata na lokatę.
Możliwość dopłaty Na lokatę nie przyjmowane są dopłaty uzupełniające.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Likwidacja lokaty przed upływem pierwszych 3 miesięcy liczonych od dnia jej założenia powoduje całkowitą utratę naliczonych odsetek. W przypadku lokat, których okres deponowania wynosi więcej niż 3 miesiące, odsetki naliczane są wg najniższej stopy procentowej, obowiązującej dla rachunków a'vista, która wynosi 0,1% w stosunku rocznym.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku lokaty może ustanowić pełnomocników do dysponowania oszczędnościami zdeponowanymi na rachunku lokaty. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz rachunku lokaty może ustanowić dyspozycje przekazania środków na wypadek śmierci. -
Współwłasność Rachunek lokaty może być prowadzony jako rachunek wspólny. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Posiadaczem rachunku lokaty może być rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych.


Wniosek online Invest Banku

Wniosek online Invest Banku

  • Wypełnij wniosek o otwarcie lokaty dostępny na stronie internetowej banku.
  • W momencie jego zatwierdzania na maila podanego we wniosku otrzymasz informację zwrotną od banku z numerem rachunku lokaty, na który należy dokonać wpłaty środków.
  • Najpóźniej 3 dnia od złożenia wniosku przelej środki na wskazany rachunek.
  • Po zatwierdzeniu wpłaty przez bank otrzymasz potwierdzenie w formie pliku PDF o zawarciu umowy lokaty.
  • Rachunek lokaty zostaje aktywowany najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po wpływie środków na rachunek lokaty.