Bank Millennium - Lokata Horyzont Zysku


Bank Millennium

Bank Millennium
Lokata Horyzont ZyskuKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokatę Horyzont Zysku dla nowych środków możesz otworzyć na 6, 12 lub 24 miesięcy. Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 1.000 zł, a maksymalna 100.000 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna wysokość środków jaka może zostać wpłacona na rachunek lokaty to 100.000 zł. 100 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 6 miesięcy. 6  Miesięcy
Okres maksymalny Umowa rachunku lokaty zawierana jest na okres maksymalnie 24 miesięcy. 24  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Aby otworzyć rachunek lokaty musisz posiadać konto w banku.
Lokata odnawialna Horyzont Zysku jest lokatą nieodnawialną. Po zakończeniu okresu umownego możesz złożyć dyspozycję automatycznego przekazania środków na Konto Oszczędnościowe.
Odnawianie automatyczne Nie dotyczy.
Odsetki powiększają kapitał Nie dotyczy.
Odsetki przelewane na rachunek Nie dotyczy.
Możliwość dopłaty Brak możliwości zwiększenia dotychczasowego kapitału lokaty w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków Brak możliwości wypłaty części środków z lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku wypłaty środków przed zakończeniem terminu jej obowiązywania, otrzymasz 1/5 kwoty naliczonych do tego czasu odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: