Idea Bank - Lokata FAIR PLAY


Idea Bank

Idea Bank
Lokata FAIR PLAYKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata FAIR PLAY jest ofertą lokaty zakładanej na okres 6, 9, 24 lub 36 miesięcy. Minimalna kwota środków wymagana do otwarcia rachunku lokaty wynosi 500 zł, maksymalna kwota 1.000.000 zł. Lokata jest lokatą odnawialną na warunkach lokaty standardowej.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł. 500  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty wynosi 1.000.000 zł. 1 000 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 6 miesięcy. 6  Miesięcy
Okres maksymalny Rachunek lokaty może zostać otwarty maksymalnie na okres 36 miesięcy. 36  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Aby założyć lokatę nie musisz posiadać rachunku osobistego w Idea Banku.
Lokata odnawialna TAK Lokata może zostać automatycznie odnowiona na taki sam okres z oprocentowaniem przewidzianym dla lokaty standardowej zakładanej na okres 6 miesięcy zgodnie z aktualnymi stawkami obowiązującymi na dzień odnowienia.
Odnawianie automatyczne TAK Musisz wydać dyspozycję o automatycznym odnowieniu lokaty.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po zakończeniu okresu umownego lokaty odsetki mogą zostać dopisane do jej kapitału lub przekazane na rachunek osobisty. W przypadku lokat zakładanych przez Internet, odsetki po zakończeniu okresu umownego lokaty zostaną dopisane do jej kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek Po zakończeniu okresu umownego odsetki mogą zostać dopisane do Twojego rachunku.
Możliwość dopłaty W trakcie obowiązywania umowy o prowadzenie lokaty, nie możesz zwiększyć ulokowanego kapitału.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Nie masz możliwości wypłaty części środków w trakcie trwania lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu W przypadku zerwania lokaty 6-miesięcznej w trakcie pierwszych 4 miesięcy trwania lokaty, 9-miesieczne w trakcie pierwszych 6 miesięcy, 24-miesieczne w trakcie pierwszych 13 miesięcy lub 36-miesieczne w trakcie pierwszych 18 miesięcy następuje całkowita utrata odsetek. Zerwanie lokaty w terminie późniejszym od wymienionych (jednak nadal przed terminem na jaki została ona założona) skutkuje zmniejszeniem oprocentowania lokaty: 6-o i 9-miesięcznej do 1,50% w skali roku, lokaty 24-miesięcznej do 2,00% w skali roku a lokaty 36- miesięcznej do 2,25% w skali roku.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: