BGŻOptima - Lokata Elastyczna


BGŻOptima

BGŻOptima
Lokata ElastycznaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata Elastyczna BGŻOptima to depozyt dla osób, które posiadają w banku aktywny rachunek oszczędnościowy Konto BGŻOptima. Lokatę założysz na okres 6 lub 24 miesiące przy minimalnej kwocie 1.000 zł. Ilość zakładanych przez jedną osobę lokat nie została ograniczona przez bank.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty nie jest ograniczona. Zainwestować możesz dowolną wartość środków. 1 000 000 000  PLN
Okres minimalny Rachunek lokaty otwierany jest na okres 6 miesięcy. 6  Miesięcy
Okres maksymalny Rachunek lokaty otwierany jest na okres 24 miesięcy. 24  Miesiące

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Lokata powiązana jest z rachunkiem oszczędnościowym BGŻOptima, które jest otwierane wraz z rachunkiem lokaty.
Lokata odnawialna Lokata zawierana jest na ustalony okres. Po jego upływie następuje rozwiązanie umowy, a wypracowane odsetki przelane zostają na Twoje konto oszczędnościowe.
Odnawianie automatyczne Brak.
Odsetki powiększają kapitał Brak.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Odsetki przelane zostają na Twoje konto oszczędnościowe.
Możliwość dopłaty W trakcie obowiązywania umowy o prowadzenie lokaty, nie ma możliwości zwiększenia ulokowanego kapitału.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku.
Utrata odsetek przy zerwaniu W przypadku konieczności skorzystania ze swoich pieniędzy przed upływem pół roku, otrzymujesz oprocentowanie w wysokości 1,50% w skali roku. Jeśli zdecydowałeś się na 24-miesięczną lokatę i środki wypłacisz wcześniej, to oprocentowanie spada do 1,8%. Całość depozytu wraz z odsetkami naliczonymi za faktyczny czas utrzymania lokaty (od dnia jej otwarcia, do dnia poprzedzającego dzień zerwania włącznie), jest wypłacana na konto w BGŻOptima.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: