Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank Pekao S.A. - Lokata Elastyczna


Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A.
Lokata ElastycznaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata Elastyczna jest depozytem, który założysz na okres 24 miesięcy przy minimalnej wpłacie 1.000 zł. Oprocentowanie lokaty jest sumą stałej marży banku oraz zmiennej stawki WIBOR 1M.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - półroczna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do otwarcie lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 999 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 2 lata. 2  Lata
Okres maksymalny Maksymalny okres prowadzenia rachunku lokaty wynosi 2 lata. 2  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Warunkiem otwarcie lokaty jest posiadanie rachunku o charakterze bieżącym w banku.
Lokata odnawialna TAK
Odnawianie automatyczne TAK Po upływie zadeklarowanego okresu lokata zostaje automatycznie odnowiona na kolejny taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
Odsetki powiększają kapitał TAK W przypadku braku odmiennej dyspozycji, po zakończeniu okresu umownego, rachunek lokaty zostaje odnowiony wraz z naliczonymi odsetkami pomniejszonymi o należny podatek.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po wydaniu odpowiedniej dyspozycji, po upływie okresu umownego, zgromadzone odsetki mogą zostać przelane na rachunek osobisty powiązany z lokatą.
Możliwość dopłaty Brak możliwości dokonywania dopłat zwiększających wpłacony pierwotnie kapitał w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Dokonanie wypłaty w okresie trwania umowy o prowadzenie rachunku lokaty stanowi naruszenie warunków jej prowadzenia.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Wysokość odsetek wypłacanych w przypadku zerwania lokaty standardowej wynosi 1/5 kwoty odsetek naliczonych według stawki oprocentowania danej lokaty, za faktyczną liczbę dni pozostawania wkładu na lokacie.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: