Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PLUS BANK - Lokata DZIEŃ DOBRY


PLUS BANK

PLUS BANK
Lokata DZIEŃ DOBRYKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata DZIEŃ DOBRY jest lokatą przeznaczona dla osób nie posiadających w Plus Banku w ciągu ostatnich 6 miesiącach produktów oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych. Kwoty jakie ulokujesz na rachunku lokaty wynoszą od 1.000 zł do 25.000 zł. Środki na lokacie pracują według oprocentowania progresywnego.

Informacje o aktualnej promocji

Lokata Dzień Dobry dostępna w ofercie banku do 31.12.2015 r.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - tak
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty wynosi 25.000 zł. 25 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres lokaty wynosi 6 miesięcy. 6  Miesięcy
Okres maksymalny Maksymalny okres lokaty wynosi 6 miesięcy. 6  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty wymagane jest posiadanie rachunku osobistego Plus.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na zadeklarowany okres. Po jego upływie depozyt odnawia się na warunkach lokaty standardowej o stałej stopie procentowej zgodnie z obowiązującymi warunkami w dniu odnowienia.
Odnawianie automatyczne TAK Po upływie okresu oszczędzania, jeżeli nie zadecydujesz inaczej, bank odnowi lokatę na kolejny, taki sam okres deponowania, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia lokaty.
Odsetki powiększają kapitał Nie dotyczy.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po zakończeniu terminu lokaty środki przelewane są automatycznie na rachunek, z którego nastąpiła wpłata na lokatę.
Możliwość dopłaty Na lokatę nie przyjmowane są dopłaty uzupełniające.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata całości lub części środków powoduje zerwanie umowy lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Likwidacja lokaty przed upływem trzech miesięcy od dnia założenia lokaty powoduje całkowitą utratę odsetek, po upływie trzech miesięcy powoduje wypłatę odsetek w wysokości obliczonej według najniższej stopy procentowej obowiązującej dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Plus Banku.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: