Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Santander Bank Polska - Lokata Dynamicznie Zarabiająca


Santander Bank Polska

Santander Bank Polska
Lokata Dynamicznie ZarabiającaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata Dynamicznie Zarabiająca jest atrakcyjne oprocentowana wartością nawet do 2,00% w skali roku (oprocentowanie rośnie z każdym nowo rozpoczętym miesiącem). Aby założyć lokatę wystarczy ulokować 1.000 zł. Okres na jaki możesz ulokować środki wynosi 5 miesięcy.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - tak
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Kwota maksymalna lokaty nie została określona przez bank. 100 000 000  PLN
Okres minimalny Lokata zawierana jest na okres 5 miesięcy. 5  Miesięcy
Okres maksymalny Lokata zawierana jest wyłącznie na okres 5 miesięcy. 5  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania rachunku bankowego.
Lokata odnawialna TAK Lokata ma charakter odnawialny, po upływie okresu umownego automatycznie odnowi się na taki sam okres według stawek oprocentowania określonych dla każdego miesiąca, obowiązujących w dniu odnowienia lokaty.
Odnawianie automatyczne TAK Jeżeli środki z rachunku lokaty nie zostaną podjęte w dniu zakończenia okresu umowy, umowę uważa się za nowo zawartą, na kolejny taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu zawarcia nowej umowy.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie terminu lokaty możesz zdecydować, czy odsetki mają być przekazane na Twoje konto, czy na konto wskazanej przez Ciebie osoby.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Masz dostęp do środków wraz z odsetkami po każdym zakończonym miesiącu oszczędzania. Jeśli złożysz odpowiednią dyspozycję odsetki zostaną przelane na dowolny rachunek bankowy.
Możliwość dopłaty Podczas trwania umowy lokaty bank nie przyjmuje wpłat powiększających saldo rachunku.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłatę całości lub części kapitału traktuje się jako zerwanie lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu Lokatę możesz w każdej chwili zlikwidować i wypłacić środki wraz z naliczonymi odsetkami za pełne miesiące trwania lokaty.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: