Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Euro Bank - Lokata dynamiczna


Euro Bank

Euro Bank
Lokata dynamicznaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata dynamiczna zakładana jest na okres 12-miesięcy, a środki pieniężne na niej zgromadzone liczone są według oprocentowania zmiennego, którego średni poziom w skali roku wynosi 1,47%. Od standardowych lokat różni się tym, że w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy o jej prowadzenie, nie utracisz wypracowanych odsetek.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - tak
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty dynamicznej wynosi 200 zł. 200  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy środków pieniężnych, jakie mogą być ulokowane na lokacie. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Umowa o prowadzenie lokaty może zostać zawarta jedynie na okres 1 roku. 1  Rok
Okres maksymalny Umowa o prowadzenie lokaty może zostać zawarta jedynie na okres 1 roku. 1  Rok

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty wymagane jest posiadanie rachunku w Euro Banku.
Lokata odnawialna Lokata zawierana jest na okres 12 miesięcy. Po zakończeniu umownego terminu umowa jest rozwiązywana.
Odnawianie automatyczne Nie ma możliwości automatycznego odnawiania lokaty.
Odsetki powiększają kapitał Brak.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwości zwiększenia wysokości zdeponowanego kapitału w trakcie trwania umowy o prowadzenie lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Masz możliwość dokonania wypłaty dowolnej ilości ulokowanych środków, bez utraty wypracowanych odsetek, pod warunkiem, że od dnia zawarcia umowy, do dnia wypłaty minął miesiąc kalendarzowy.
Utrata odsetek przy zerwaniu Jeśli umowa rachunku lokaty zostanie zerwana w ciągu pierwszego miesiąca od dnia jej podpisania, to bank nalicza odsetki za faktyczną liczbę dni utrzymywania lokaty według obniżonej stopy procentowej, która wynosi 1% w skali roku. Jeśli rozwiązanie nastąpi w terminie późniejszym, odsetki zostaną naliczone za rzeczywistą liczbę dni utrzymywania lokaty, według oprocentowania obowiązującego dla zakończonego miesiąca.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: