PLUS BANK - Lokata dla Aktywnych


PLUS BANK

PLUS BANK
Lokata dla AktywnychKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata dla Aktywnych jest depozytem, dla którego kwota wpłaty wynosi 12.500,00 zł. Zakładana jest na okres 1 roku. Za jej założenie bank zobowiązuje się do nagrodzenia "aktywnych" klientów smartbandem Sony SWR10 o wartości 299 zł. Lokata jest nieodnawialna.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 12.500 zł. 12 500  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty wynosi 12.500 zł. 12 500  PLN
Okres minimalny Minimalny okres lokaty wynosi 1 rok. 1  Rok
Okres maksymalny Maksymalny okres lokaty wynosi 1 rok. 1  Rok

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania rachunku.
Lokata odnawialna Lokata zawierana jest na zadeklarowany okres. Po jego upływie następuje zamknięcie rachunku i wypłata środków.
Odnawianie automatyczne Nie dotyczy.
Odsetki powiększają kapitał Nie dotyczy.
Odsetki przelewane na rachunek Nie dotyczy.
Możliwość dopłaty Na lokatę nie przyjmowane są dopłaty uzupełniające.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata całości lub części środków powoduje zerwanie umowy lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Likwidacja lokaty przed upływem trzech miesięcy od dnia założenia lokaty powoduje całkowitą utratę odsetek, po upływie trzech miesięcy powoduje wypłatę odsetek w wysokości obliczonej według najniższej stopy procentowej obowiązującej dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Plus Banku. Dodatkowo w przypadku zerwania lokaty przed terminem jej zapadalności otrzymujesz kapitał lokaty pomniejszony o 299 zł.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: