BIZ Bank - Lokata BIZ Spinająca

BIZ Bank
Lokata BIZ SpinającaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 057,00 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,80  %

Zwróć uwagę

Lokata zakłada na okres 7, 14 dni oraz 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 i 24 miesięcy. Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł, maksymalna nie została określona przez bank. Lokata jest lokatą odnawialną.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 70,00 PLN
Podatek - 13,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 57,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,80%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 2,28%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty nie jest ograniczona. Zainwestować możesz dowolną wartość środków. 1 000 000 000  PLN
Okres minimalny Minimalnie rachunek lokaty otwierany jest na okres 7 dni. 7  Dni
Okres maksymalny Maksymalnie rachunek lokaty otwierany jest na okres 1 roku. 1  Rok

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Prowadzenie lokaty nie wymaga posiadania rachunku osobistego w banku.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na ustalony okres. Po jego upływie następuje rozwiązanie umowy lub odnowienie lokaty na kolejny okres.
Odnawianie automatyczne TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokatę odnawiasz w dwojaki sposób. Odsetki dopisywane są do odnawianej kwoty lub przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek.
Odsetki powiększają kapitał TAK Otwierając lokatę masz możliwość złożenia dyspozycji do prowadzenia lokaty na następne okresy umowne. Po upływie obowiązującego okresu, lokata odnawiana jest automatycznie według aktualnego oprocentowania. Lokata przedłużana jest na ten sam okres czasu.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po upływie okresu obowiązywania lokaty, naliczone odsetki możesz przekazać na rachunek, z którego została utworzona lokata i odnowić lokatę o pierwotnym stanie kapitału lub odnowić lokatę z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.
Możliwość dopłaty W trakcie obowiązywania umowy o prowadzenie lokaty, nie ma możliwości zwiększenia ulokowanego kapitału.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania lokaty przed terminem jej zapadalności bank nie wypłaci należnych odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo może zostać udzielone jedynie w formie pisemnej, po wcześniejszym złożeniu wzoru podpisu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem wspólnym może udzielić każdy ze współposiadaczy. Pełnomocnikom nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw oraz składania w imieniu właścicieli rachunku dyspozycji na wypadek śmierci. Ustanowienie pełnomocnictwa jest bezpłatne. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Istnieje możliwość udzielenia dyspozycji na wypadek śmierci, usługa ta jest bezpłatna. -
Współwłasność Każdy ze współposiadaczy wspólnego rachunku lokaty może samodzielnie dysponować zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi. Ponadto, współposiadacze solidarnie odpowiadają za wszelkie zobowiązania powstałe przez każdego z nich. -
Lokata wielokrotna Istnieje możliwość założenia do 10 lokat przy złożeniu tylko 1 wniosku.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online Bank PBP

Wniosek online Bank PBP

  • Wypełnij wniosek online rachunku lokaty podając Twoje dane osobowe, kontaktowe (adres e-mail) oraz szczegóły dotyczące lokaty: okres, kwota itp.
  • W trakcie wypełniania wniosku zostaniesz poproszony o podanie numeru rachunku, z którego zostanie dokonana wpłata na rachunek lokaty. Musisz również zaakceptować Regulamin Lokaty.
  • Po poprawnym złożeniu wniosku na podany adres mailowy otrzymasz potwierdzenie oraz numer rachunku lokaty, na jaki należy przesłać pieniądze.
  • Po przelaniu określonej kwoty bank prześle na Twój adres e-maila potwierdzenie założenia lokaty.