BGŻOptima - Lokata Bezkarna


BGŻOptima

BGŻOptima
Lokata Bezkarna


Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 070,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
3,50  %

Zwróć uwagę

Lokata bezkarna BGŻOptima to 3-miesięczny depozyt dla nowych klientów banku, oprocentowany 3,5% w skali roku; założysz ją już od 1.000 zł, maksymalnie możesz zgromadzić na niej 20.000 zł. Wraz z założeniem lokaty stajesz się posiadaczem Konta BGŻOptima - bezpłatnego w prowadzeniu konta oszczędnościowego na które przekazywane są uzyskane z lokaty odsetki.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 87,50 PLN
Podatek - 17,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 70,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 3,50%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 2,82%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1 000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota na lokacie wynosi 20 000 zł. 20 000  PLN
Okres minimalny Rachunek lokaty otwierany jest na okres 3 miesięcy. 3  Miesiące
Okres maksymalny Rachunek lokaty otwierany jest na okres 3 miesięcy. 3  Miesiące

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Lokata powiązana jest z rachunkiem oszczędnościowym BGŻOptima, które jest otwierane wraz z rachunkiem lokaty.
Lokata odnawialna Lokata zawierana jest na ustalony okres. Po jego upływie następuje rozwiązanie umowy, a wypracowane odsetki przelane zostają na Twoje konto oszczędnościowe.
Odnawianie automatyczne Brak.
Odsetki powiększają kapitał Brak.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Odsetki przelane zostają na Twoje konto oszczędnościowe.
Możliwość dopłaty W trakcie obowiązywania umowy o prowadzenie lokaty, nie ma możliwości zwiększenia ulokowanego kapitału.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku.
Utrata odsetek przy zerwaniu W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty przed upływem terminu umownego, zachowujesz wypracowane odsetki.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo może zostać udzielone jedynie w formie pisemnej, po wcześniejszym złożeniu wzoru podpisu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem wspólnym może udzielić każdy ze współposiadaczy. Pełnomocnikom nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw oraz składania w imieniu właścicieli rachunku dyspozycji na wypadek śmierci. Ustanowienie pełnomocnictwa jest bezpłatne. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Istnieje możliwość udzielenia dyspozycji na wypadek śmierci, usługa ta jest bezpłatna. -
Współwłasność Każdy ze współposiadaczy wspólnego rachunku lokaty może samodzielnie dysponować zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi. Ponadto, współposiadacze solidarnie odpowiadają za wszelkie zobowiązania powstałe przez każdego z nich. -
Założenie lokaty Brak możliwości założenia Lokaty Bezkarnej w systemie bankowości elektronicznej BGŻOptima.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online BGŻOptima

Wniosek online BGŻOptima

 • Wypełnij i prześlij dostępny wniosek o lokatę, uzupełniając w nim wymagane dane osobowe.
 • Kodem, który otrzymasz SMS-em, potwierdzisz Twój numer telefonu. Również kodem otrzymanym SMS-em zaakceptujesz Umowę Ramową BGŻOptima.
 • Otrzymasz SMS-a oraz e-maila z potwierdzeniem otwarcia konta w BGŻoptima wraz informacją przypominającą o wykonaniu przelewu inicjującego na kwotę minimum 1 PLN.
 • Następnym krokiem będzie dokonanie przelewu na podany numer rachunku w BGŻOptima z Twojego konta, którego numer podałeś we wniosku. Uwaga: pamiętaj, że najpierw musisz zaakceptować umowę, a dopiero później wykonać przelew. Jeśli wykonasz przelew wcześniej, bank nie będzie mógł go zweryfikować.
 • Po wykonaniu przelewu dostaniesz e-maila potwierdzającego aktywację konta przez BGŻOptima.
 • Warunkiem aktywacji konta w BGŻOptima jest zgodność Twoich danych (imię, nazwisko, adres), podanych we wniosku, z danymi z przelewu inicjującego (przelew z konta w Twoim banku). Jest to warunek pełnej aktywacji konta.


Konsultant BGŻOptima

Konsultant BGŻOptima

 • Wypełnij dostępny formularz kontaktowy BGŻOptima.
 • Konsultant BGŻOptima skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia szczegółów oferty oraz poinformuje Ciebie o kolejnych krokach.
 • Otrzymasz SMS-a oraz e-maila z potwierdzeniem otwarcia konta w BGŻoptima wraz informacją przypominającą o wykonaniu przelewu inicjującego na kwotę minimum 1 PLN.
 • Następnym krokiem będzie dokonanie przelewu na podany numer rachunku w BGŻOptima z Twojego konta, którego numer podałeś we wniosku. Uwaga: pamiętaj, że najpierw musisz zaakceptować umowę, a dopiero później wykonać przelew. Jeśli wykonasz przelew wcześniej, bank nie będzie mógł go zweryfikować.
 • Po wykonaniu przelewu dostaniesz e-maila potwierdzającego aktywację konta przez BGŻOptima.
 • Warunkiem aktywacji konta w BGŻOptima jest zgodność Twoich danych (imię, nazwisko, adres), podanych we wniosku, z danymi z przelewu inicjującego (przelew z konta w Twoim banku). Jest to warunek pełnej aktywacji konta.