PKO Bank Polski - Lokata 9+9


PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
Lokata 9+9Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Zakładając "Lokatę 9 + 9" nie musisz decydować od razu na jaki okres, 9 czy 18 miesięczny, ulokujesz środki. Po upływie pierwszych 9 miesięcy możesz zlikwidować lokatę i wypłacić  środki wraz z naliczonymi odsetkami lub bez dodatkowych formalności masz możliwość przedłużenia okresu trwania lokaty na kolejne 9 miesiące, dzięki czemu zyskasz wyższe oprocentowanie zdeponowanych środków.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 9 miesięcy. 9  Miesięcy
Okres maksymalny Nie musisz od razu decydować czy ulokujesz środki na okres 9 lub maksymalnie 18 miesięcy. 18  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania osobistego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego.
Lokata odnawialna TAK Po upływie okresu umownego bank odnawia lokatę na kolejny taki sam okres umowny i na zasadach obowiązujących w dniu odnowienia.
Odnawianie automatyczne TAK
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu umownego środki pieniężne z rachunku lokaty wraz z naliczonymi odsetkami pozostają do Twojej dyspozycji i nie podlegają oprocentowaniu. Jeśli zaznaczyłeś opcję odnawiania automatycznego, wówczas masz możliwość: odnowienia kapitału wraz z naliczonymi odsetkami lub przelania odsetek na rachunek w PKO BP i odnowienia jedyni kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Środki z rachunku lokaty mogą być przekazane na Twój lub inny wskazany przez Ciebie rachunek w PKO BP.
Możliwość dopłaty W okresie trwania lokaty nie możesz dokonać wpłaty kapitału.
Minimalna kwota dopłaty -1.0
Maksymalna kwota dopłaty -1.0
Możliwość wypłaty części środków TAK W trakcie trwania lokaty możesz dokonywać wypłat kapitału, bez ograniczeń kwoty, jednak minimalna kwota, która musi pozostać na rachunku lokaty wynosi 1.000 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku likwidacji lokaty przed upływem 9 miesięcy okresu umownego otrzymasz zwrot kapitału bez odsetek, natomiast w przypadku zerwania umowy w okresie między 10-18 miesiącem jej trwania otrzymasz zgromadzone odsetki naliczone zgodnie z oprocentowaniem obowiązującym dla lokaty 9 miesięcznej.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: