Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PKO Bank Polski - Lokata 6+6


PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
Lokata 6+6Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

"Lokata 6 + 6" zapewnia swobodę, ponieważ nie musisz decydować od razu na jaki okres, 6 czy 12 miesięczny, ulokujesz środki. Po upływie pierwszych 6 miesięcy możesz zamknąć rachunek lokaty i wypłacić  środki wraz z naliczonymi odsetkami lub masz możliwość przedłużenia okresu trwania lokaty na kolejne 6 miesięcy. Wydłużając okres trwania lokaty zyskasz wyższe oprocentowanie zdeponowanych środków.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 6 miesięcy. 6  Miesięcy
Okres maksymalny Maksymalny okres na jaki możesz ulokować środki wynosi 12 miesięcy. Jednak nie musisz od razu decydować czy okres zawarcia umowy będzie opiewał na 6 czy 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania osobistego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego.
Lokata odnawialna TAK Po upływie okresu umownego bank odnawia lokatę na kolejny taki sam okres umowny, na zasadach obowiązujących w dniu odnowienia.
Odnawianie automatyczne TAK
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu umownego środki pieniężne z rachunku lokaty wraz z naliczonymi odsetkami pozostają do Twojej dyspozycji i nie podlegają oprocentowaniu. Jeśli zaznaczyłeś opcję odnawiania automatycznego, wówczas masz możliwość: odnowienia kapitału wraz z naliczonymi odsetkami lub przelania odsetek na rachunek w PKO BP. W takim przypadku odnowieniu ulega jedynie pierwotny kapitał.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Środki z rachunku lokaty mogą być przekazane na Twój lub inny wskazany przez Ciebie rachunek posiadany w banku PKO BP.
Możliwość dopłaty W okresie trwania lokaty nie możesz dokonywać wpłat, które powiększą dotychczasową kwotę kapitału.
Minimalna kwota dopłaty -1.0
Maksymalna kwota dopłaty -1.0
Możliwość wypłaty części środków TAK W trakcie trwania lokaty możesz dokonywać wypłat kapitału, bez ograniczenia ich kwoty. Musisz jednak pamiętać iż minimalna kwota, która musi pozostać na rachunku lokaty wynosi 1.000 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku likwidacji lokaty przed upływem 6 miesięcy okresu umownego otrzymasz zwrot kapitału bez odsetek, natomiast w przypadku zerwania umowy w okresie między 7-12 miesiącem jej trwania otrzymasz zgromadzone odsetki naliczone zgodnie z oprocentowaniem obowiązującym dla lokaty 6 miesięcznej. Oprocentowanie 4,3% zostanie naliczone jeśli środki wypłacisz po zapadalności lokaty.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: