Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PKO Bank Polski - Lokata 3+9+12


PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
Lokata 3+9+12Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 005,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,30  %

Zwróć uwagę

Lokata 3+9+12 jest depozytem, który składa się z trzech okresów: 3, 9 oraz 12 miesięcy. Po upływie pierwszego terminu, rozpoczynasz kolejny z wyższym oprocentowaniem. Kwota minimalna uprawiająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 7,50 PLN
Podatek - 2,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 5,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,30%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,22%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Maksymalny okres na jaki możesz ulokować środki wynosi 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania osobistego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego.
Lokata odnawialna TAK Lokata może zostać założona jako lokata odnawialna lub jako lokata nieodnawialna. Jeśli wybierzesz pierwszą z opcji po upływie okresu umownego bank odnawia lokatę na kolejny taki sam okres umowny, na zasadach obowiązujących w dniu odnowienia. Jeśli zdecydujesz się na depozyt nieodnawialny oprocentowanie Twoich środków jest obniżane o 0,4 punktu procentowego w odniesieniu do stawek ujętych w porównaniu.
Odnawianie automatyczne TAK Lokata automatycznie zakładana jako lokata odnawialna.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu umownego środki pieniężne z rachunku lokaty wraz z naliczonymi odsetkami pozostają do Twojej dyspozycji i nie podlegają oprocentowaniu. Jeśli zaznaczyłeś opcję odnawiania automatycznego, wówczas masz możliwość: odnowienia kapitału wraz z naliczonymi odsetkami lub przelania odsetek na rachunek w PKO BP. W takim przypadku odnowieniu ulega jedynie pierwotny kapitał.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Środki z rachunku lokaty mogą być przekazane na Twój lub inny wskazany przez Ciebie rachunek posiadany w banku PKO BP.
Możliwość dopłaty W okresie trwania lokaty nie możesz dokonywać wpłat, które powiększą dotychczasową kwotę kapitału.
Minimalna kwota dopłaty -1.0
Maksymalna kwota dopłaty -1.0
Możliwość wypłaty części środków TAK W trakcie trwania lokaty możesz dokonywać wypłat kapitału, bez ograniczenia ich kwoty. Musisz jednak pamiętać iż minimalna kwota, która musi pozostać na rachunku lokaty wynosi 1.000 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku likwidacji lokaty przed upływem 3 miesięcy okresu umownego otrzymasz zwrot kapitału bez odsetek, natomiast w przypadku zerwania umowy w okresie między 4-24 miesiącem jej trwania otrzymasz zgromadzone odsetki naliczone zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku lokaty, mający pełną zdolność do czynności prawnych może udzielić osobie fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty. Pełnomocnictwo stałe do dysponowania rachunkiem lokaty może być udzielone nie więcej niż dwóm osobom. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz rachunku lokaty o pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć w oddziale banku dyspozycję na wypadek śmierci na rzecz wskazanych przez siebie osób. Dyspozycja na wypadek śmierci może być odwołana lub zmieniona w każdym momencie trwania lokaty. Dyspozycja na wypadek śmierci nie może zostać ustanowiona do wspólnego rachunku lokaty. -
Współwłasność Rachunek lokaty może być otwarty i prowadzony na rzecz jednej lub dwóch osób fizycznych o tym samym statusie dewizowym. W przypadku rachunku wspólnego, każdy ze współposiadaczy dysponuje bez ograniczeń środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty oraz dokonuje samodzielnie wszystkich czynności wynikających z umowy, łącznie z wypowiedzeniem umowy. -
Nowe środki Oprocentowanie nowo lokowanych środków na lokacie jest maksymalnie o 1 punkt procentowy wyższe od stawek standardowych.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:Wniosek online PKO BP S. A.

Wniosek online PKO BP S. A.

  • Wypełnij wniosek online. Uzupełnione przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do sporządzenia umowy lokaty.
  • Prześlij wniosek do centrali banku.
  • W ciągu kilku najbliższych dni skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby uzgodnić szczegóły dotyczące umowy.
  • Podczas rozmowy telefonicznej zatwierdzisz treść umowy oraz ustalicie termin jej podpisania.
  • Umowę podpisujesz w najbliższym oddziale banku.
  • Po wpłacie środków na rachunek lokaty, umowa zostaje zawarta.


Oddział PKO BP S. A.

Oddział PKO BP S. A.

  • Udaj się do najbliższego oddziału banku.
  • Z pracownikiem banku wypełnisz umowę lokaty.
  • Po wpłacie środków na rachunek lokaty, umowa zostaje zawarta.