PKO Bank Polski - Lokata 24-miesięczna na nowe środki


PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
Lokata 24-miesięczna na nowe środkiKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata 24-miesięczna na nowe środki jak nazwa wskazuje przeznaczona jest dla osób lokujących w Banku PKO BP nowe środki. Minimalna kwota wpłaty wynosi 1.000 zł. Lokatę założysz na okres 24 miesięcy.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 24 miesiące. 24  Miesiące
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty wynosi 24 miesiące. 24  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania osobistego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego.
Lokata odnawialna Lokata jest depozytem nieodnawialnym, po upływie okresu umownego następuje zamknięcie rachunku lokaty.
Odnawianie automatyczne Nie dotyczy.
Odsetki powiększają kapitał Nie dotyczy.
Odsetki przelewane na rachunek Nie dotyczy.
Możliwość dopłaty W okresie trwania lokaty nie możesz dokonać wpłaty kapitału.
Minimalna kwota dopłaty -1.0
Maksymalna kwota dopłaty -1.0
Możliwość wypłaty części środków TAK W trakcie trwania lokaty możesz dokonywać wypłat kapitału, bez ograniczeń kwoty, jednak minimalna kwota, która musi pozostać na rachunku lokaty wynosi 1.000 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku likwidacji lokaty przed terminem jej zapadalności otrzymasz zwrot kapitału bez odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: