Envelo Bank - EnveloLokata Internetowa


Envelo Bank

Envelo Bank
EnveloLokata InternetowaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

EnveloLokatę Mobilną możesz założyć w bankowości internetowej. Trwa 8 miesięcy, a jej średnie oprocentowanie wynosi 1,38 proc. Oprocentowanie jest progresywne i rośnie z każdym miesiącem utrzymywania oszczędności. Po upływie pełnego miesiąca można wycofać oszczędności, a bank wypłaci należne za ten okres odsetki.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - tak
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank uprawniająca do założenia lokaty terminowej wynosi 500 zł. 500  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy maksymalnej kwoty lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Okres trwania lokaty wynosi 8 miesięcy. 8  Miesięcy
Okres maksymalny Okres trwania lokaty wynosi 8 miesięcy. 8  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty bank wymaga posiadania rachunku osobistego.
Lokata odnawialna TAK Lokata jest odnawialna.
Odnawianie automatyczne Lokata jest odnawialna.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu trwania lokaty jest ona odnawiana wraz z odsetkami.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Odsetki są przelewane na rachunek.
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej środki trwającej lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku bez doliczenia wypracowanych odsetek.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Zrywając umowę rachunku lokaty przed terminem jej zakończenia, tracisz wszystkie odsetki.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: