Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

ING Bank Śląski - eLokata


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski
eLokataKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 014,75 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,75  %

Zwróć uwagę

eLokata przeznaczona jest wyłącznie dla osób korzystających z ING BankOnLine. Jej otwarcie odbywa się jedynie za pośrednictwem ING BankOnLine i trwa zaledwie kilka minut. eLokatę można założyć na okres 3, 6 lub 12 miesięcy, posiadając minimum 1.000 zł. Minusem oferty jest brak możliwości jej przedłużenia. Po upływie okresu umownego środki przelewane są automatycznie na rachunek oszczędnościowy.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 18,75 PLN
Podatek - 4,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 14,75 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,75%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,59%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 1.000.000 zł. 1 000 000  PLN
Okres minimalny Umowa rachunku eLokaty może być zawarta na minimum 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny eLokatę można założyć na okres 3, 6 lub 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Rachunek eLokaty na okres 12 miesięcy może założyć użytkownik systemu ING BankOnLine, czyli posiadacz określonego typu rachunku bankowego. Dla pozostałych lokat nie jest wymagane posiadanie rachunku w ING Banku Śląskim.
Lokata odnawialna Lokata zawierana jest na określony w umowie przedział czasowy, po którego upływie jest rozwiązywana.
Odnawianie automatyczne Po upływie terminu eLokaty odsetki i kapitał automatycznie przelewane są na bezpłatne Otwarte Konto Oszczędnościowe.
Odsetki powiększają kapitał Brak.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty W okresie trwania umowy lokaty bank nie przyjmuje wpłat powiększających saldo rachunku lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata środków z rachunku lokaty w całości lub w części przed upływem okresu umowy powoduje rozwiązanie rachunku lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Podjęcie środków z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, powoduje wypłatę odsetek obniżonych, naliczonych za czas trwania lokaty, w wysokości określonej przez bank i obowiązującej w dniu dokonania wypłaty. Oprocentowanie środków na rachunkach lokat wypłaconych przed upływem okresu umownego wynosi 0,20%.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku lokaty w dowolnym czasie może ustanowić pełnomocników do dysponowania rachunkiem lokaty w zakresie przez niego określonym. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz rachunku lokaty może zlecić pisemnie bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Określa to w wypełnionym wcześniej formularzu - dyspozycji na wypadek śmierci. -
Współwłasność Rachunek lokaty może być prowadzony jako rachunek wspólny dla dwóch osób o tym samym statusie dewizowym. Otwarcie rachunku lokaty wspólnej jest równoznaczne z wyrażeniem przez współposiadaczy zgody na wypowiedzenie i rozwiązanie umowy rachunku lokaty terminowej przez każdego z nich z osobna. -
Podpis Składając wzór podpisu posiadacz rachunku lokaty zobowiązuje bank do honorowania wyłącznie tych dyspozycji, które podpisane są zgodnie ze złożonym wzorem podpisu.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Posiadaczem rachunku lokaty może być rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz rezydent małoletni lub ubezwłasnowolniony.


Internet

Internet

  • Lokatę przez internet może założyć jedynie posiadacz określonego typu rachunku bankowego.
  • Pierwszym etapem otwarcia rachunku lokaty jest zalogowanie się do ING BankuOnLine oraz wypełnienie odpowiedniego wniosku.
  • Wpłata na rachunek lokaty może być dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
  • Po poprawnym wypełnieniu wniosku o otwarcie lokaty wymagane jest potwierdzenie dyspozycji.
  • Rachunek lokaty zostaje otwarty.