Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

BOŚ Bank - EKOlokata Wysoko Procentująca


BOŚ Bank

BOŚ Bank
EKOlokata Wysoko ProcentującaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

EKOlokata Wysoko Procentująca jest depozytem przeznaczonym na nowe i stare środki. Lokatę założysz na okres 9 miesięcy przy minimalnej kwocie wpłaty w wysokości 1.000 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota wpłaty na lokatę jest nieograniczona. 1 000 000 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 9 miesięcy. 9  Miesięcy
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty wynosi 9 miesięcy. 9  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Do założenia lokaty bank nie wymaga posiadania rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, ale wtedy oprocentowanie wynosi 1,80%.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres.
Odnawianie automatyczne TAK Lokata odnawia się automatycznie po zakończeniu okresu trwania lokaty na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia dla Ekolokaty zakładanej na okres 12 miesięcy.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odsetki wypłacane z góry, w momencie zakładania lokaty powiększają kwotę pierwotnego kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek Odsetki wypłacane z góry, na rachunek osobisty.
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej środki trwającej lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku bez doliczenia wypracowanych odsetek.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku likwidacji lokaty przed zakończeniem jej okresu środki oprocentowane zostają stawką oprocentowania obowiązującą dla rachunku oszczędnościowego a'vista dla osób fizycznych, prowadzonego w takiej walucie, jak waluta lokaty.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: