BOŚ Bank - EKOlokata Urodzinowa


BOŚ Bank

BOŚ Bank
EKOlokata UrodzinowaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Standardowe oprocentowanie tej lokaty wynosi 2,50% w skali roku. Dodatkowo można otrzymać bonus w wysokości 0,25% kwoty lokaty. Mogą go dostać osoby które posiadają, bądź założą ROR w BOŚ Banku i zapewnią wpływy w wysokości min. 1 tys. zł z tytułu wynagrodzenia przez cały okres trwania lokaty (25 miesięcy). Premia wypłacana jest po zakończeniu pierwszego okresu lokaty. Można założyć więcej niż jedną lokatę

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy maksymalnej kwoty lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Lokatę można założyć na okres 25 miesięcy. 25  Miesiąc
Okres maksymalny Lokatę można założyć na okres 25 miesięcy. 25  Miesiąc

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nie jest warunkiem koniecznym, jednak jest on niezbędny do otrzymania bonusu. Bonus wypłacany jest po zakończeniu okresu lokaty.
Lokata odnawialna TAK Po upływie terminu lokaty, lokata może odnowić się na kolejny 25-miesięczny okres z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia lub zgromadzone środki zostaną przekazane wraz z odsetkami na wskazany rachunek.
Odnawianie automatyczne TAK Lokata może odnowić się automatycznie zgodnie z decyzją użytkownika lub kapitał wraz z odsetkami zostanie przekazany na wskazane przez niego konto.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odsetki powiększą kapitał w chwili odnowienia lokaty.
Odsetki przelewane na rachunek Odsetki powiększą kapitał w chwili odnowienia lokaty, lub są wypłacane wraz z kapitałem.
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty do lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Brak możliwości wypłaty częściowej.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Wcześniejsze zerwanie lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: